Rapporten FörNUbart 24/7 - Framtidens lösning för industrins energikrav

Foto: Karsten Würth / Unsplash

Rapporten FörNUbart 24/7 från Svensk Vindenergi, OX2 och Siemens Energy visar att industrins växande energi- och effektbehov fram till början av 2030-talet kan mötas med befintlig fossilfri teknik, varje dag och varje timme året om. Sverige, med sina optimala förutsättningar för klimatomställning, kan stärka sin konkurrenskraft genom gröna jobb. Redan pågår flera projekt i landet som kräver betydande tillförlitlig elproduktion.

Rapporten belyser möjligheten att södra Sverige (SE3 och SE4) kan öka sin elanvändning med 40 procent, totalt 140 terawattimmar per år, med hjälp av förnybar elproduktion. Genom att integrera olika teknologier i ett systemtänk kan både energi- och effektbehovet mötas dygnet runt.

Erik Almqvist från Svensk Vindenergi understryker att investeringsintresset för förnybar energi och de kommersiella lösningar som erbjuds är stort. Lösningarna gynnar inte bara systemet som helhet utan levereras också i tid, vilket gör dem attraktiva för investerare.

Henrik Sjöström från OX2 betonar att konceptet FörNUbart 24/7 är modulärt, anpassningsbart till olika geografiska förhållanden och helt fossilfritt. Det inkluderar sol- och vindkraft, batterilagring samt elektrobränslen för lagring och återförvandling till el vid behov. Konceptet är också teknikneutralt och kan integreras med andra former av fossilfri elproduktion i framtiden.

Slutsatserna från rapporten visar att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att täcka SE3 och SE4 behov av energi och effekt fram till början av 2030-talet med befintlig teknik. Lösningen är kostnadseffektiv under förutsättning att den implementeras med ett systemtänk, och den bidrar till ett decentraliserat, robust och säkert kraftsystem.