Ökande kostnader för vätgasproduktion

Denna prisskillnad har inte minskat sedan BNEFs föregående rapport, och den fortsätter att vara en utmaning för global spridning av grön vätgasteknik. Bild: Creative Commons Lic. Pixabay, Kredit: Akitada31

Trots förväntningar på gradvis minskade kostnader har priset på att producera och installera elektrolysatorer för grön vätgas i Kina, USA och Europa ökat med över 50 procent jämfört med föregående år. Denna oväntade prisökning kan tillskrivas inflationens inverkan på material, energi och arbetskraft, samt fördröjda utbetalningar av statliga subventioner vilket förhindrat skalfördelar och hållit priserna höga längre än väntat.

Forskning från BloombergNEF (BNEF) visar att kostnaderna för elektrolysatorer nu varierar markant beroende på tillverkningsregion. Medan en kinesiskt tillverkad elektrolysator kostar i genomsnitt $600/kW, ligger priset för motsvarande system tillverkade i Europa eller USA runt $2500/kW, vilket gör västerländska elektrolysatorer fyra gånger dyrare än de kinesiska.

Analyser visar att även om kinesiska tillverkare har lägre inflationstryck och ibland tillverkar till förlust för att vinna stora ordrar, har inte de väntade kostnadsminskningarna realiserats på grund av den kvarstående höga inflationen i de större marknaderna.

Marknadens utmaningar och framtid

De stigande kostnaderna för installation av elektrolyssystem står i kontrast till tidigare förutsägelser om en nedgång på upp till 10 procent per år. Nuvarande marknadsförhållanden, inklusive en inflation som stabiliserats kring 3 procent i både USA och Europa, har krävt en omvärdering av dessa prognoser. Många stora projekt väntar fortfarande på slutligt investeringsbeslut, och i EU väntar utvecklare på resultat från första subventionsauktionerna.

Källa:  Hydrogen Insight

 

 

 

 

4