UPM vill förvandla torvmark till solenergi

Bearbetning av ett stort torvfält i Finland innan verksamheten lades ner. Nu kan dessa fält användas tex. för solparker: Foto: Vapo

UPM, ett ledande finländskt skogsföretag, undersöker möjligheterna att bygga stora solkraftverk på sina tidigare torvmarker. Dessa områden, som en gång användes för torvutvinning, har potentialen att omvandlas till produktiva solenergianläggningar.

UPM:s planer är inte enbart begränsade till området nära Kouvola, där de redan har börjat planera för en stor solkraftanläggning, utan omfattar även andra områden där de har tidigare torvmarker.

Innovativa energilösningar

Det är inte bara UPM som ser potentialen i de avvecklade torvmarkerna. Neova, tidigare känt som Vapo, överväger också att omvandla sina före detta torvmarker till solkraftverk.

Neova har identifierat över 10 000 hektar som kan vara lämpliga för solenergiproduktion, beroende på närhet till befintliga elnät och andra tekniska förutsättningar. Båda företagen ser detta som ett sätt att bidra till energiomställningen och minska beroendet av fossila bränslen.

Grön vätgas

UPM befinner sig fortfarande i de tidiga stadierna av planering och har inte gjort några definitiva beslut om byggandet av dessa anläggningar. Företagets strategi inkluderar även att noggrant överväga om den ökande industrin i Finland skulle kunna stödja och dra nytta av en ökad elektricitetsproduktion, särskilt för tillverkning av grön vätgas som kan användas inom olika industrisektorer.

Dessa planer är inte bara avgörande för företagens övergång till förnybara energikällor, utan även för Finlands ambitioner att bli mer självförsörjande i energiproduktion och minska utsläppen av växthusgaser. Initiativen från UPM och Neova är exempel på hur företag kan spela en viktig roll i omställningen till en hållbar energiframtid.

Källa: UPM /Yle Uutiset

 

 

 

 

4