Vattenfall kortlistar leverantörer för SMR

Ringhals kärnkraftverk. Foto: Vattenfall

Vattenfall har nyligen tagit viktiga kliv framåt i sin utforskning av små modulära kärnreaktorer (SMR) vid Ringhals kärnkraftverk. Efter en noggrann genomgång av sex potentiella leverantörer har företaget beslutat att fortsätta utvärderingen med två kandidater: Rolls-Royce SMR och GE Hitachi Nuclear Energy.

Denna selektion är del av en större vision om att införa nya reaktorer i början av 2030-talet. Vattenfalls nästa steg innebär en detaljerad analys av de två leverantörernas förslag samt planering av en tidtabell för bygget av SMR vid Ringhals.

Regulatoriska förberedelser och teknikutvärderingar

I takt med att Vattenfall förbereder sig för framtida kärnkraftsprojekt, ser även Sveriges Strålsäkerhetsmyndighet (SSM) över möjligheterna att effektivisera tillståndsprocesserna. SSM föreslår nu att nya reaktorteknologier ska kunna utvärderas innan formella tillståndsansökningar lämnas in. Detta skulle inte bara korta ned ledtider för tillståndsansökningar utan också ge myndigheten chans att tidigt bygga upp expertis om nya reaktorkoncept. Denna tidiga utvärdering skulle vara frivillig och öppen för både utvecklare och potentiella ägare av reaktortekniker.

En framtid med nya möjligheter

Vattenfall står inför stora beslut där val av reaktorteknologi spelar en central roll. Oavsett om valet faller på SMR eller större reaktorer krävs en rimlig riskdelning med staten för att säkerställa överkomliga finansieringskostnader och elpriser som konsumenterna kan acceptera. Med de nya regelverken och den planerade effektiviseringen av tillståndsprocesserna hoppas Vattenfall och SSM på en smidigare och mer förutsägbar framtid för kärnkraften i Sverige.

Källa: Vattenfall

 

 

 

 

4