Nytt samarbete för energiomställning i Västerbotten

Rickard Carstedt (S), regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden. Landshövding Helene Hellmark Knutsson. Foto: Region Västerbotten

Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten inleder ett samarbete för att främja energiomställningen som krävs för samhällsomvandlingen i länet och dess grannlän. Genom samverkansplattformen Freia ska insatser koordineras för maximal nytta.

– Genom att Länsstyrelsen och Region Västerbotten går samman i Freia får vi två stora organisationer med kompletterande uppdrag som kan bidra till Västerbottens utveckling, säger Rickard Carstedt (S), regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– För att klara omställningen av industriproduktion och transporter samt hantera eventuella kriser krävs ett robust och hållbart energisystem. Västerbotten leder den gröna omställningen och genom Freia skapar vi en plattform för aktörer som behöver bidra med ansvar och kompetens. Energiförsörjningen är komplex och kräver samarbete på alla nivåer, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Samverkansplattformen Freia, Framtidens Robusta Energisystem i AC-län, ska arbeta med ett helhetsperspektiv på energiomställningen kopplat till samhällsomvandlingen i Västerbotten. Huvudfokus är att koordinera insatser inom energiområdet i Västerbotten och främja samverkan med kringliggande län, myndigheter och viktiga aktörer.

Plattformens mål är att skapa regionalt ledarskap för ett säkert och robust framtida energisystem i Västerbotten som skapar lokalt och regionalt värde, bidrar till tillväxt och ökad hållbarhet. För att uppnå detta behöver vi samarbeta med lokala, nationella och internationella aktörer, främja nya tekniklösningar och säkerställa att insatserna i länet är koordinerade.

Bengt Strömgren, strateg på Region Västerbotten, ser positivt på samarbetet.

– För att Västerbotten ska kunna ställa om till fossilfrihet och samtidigt behålla sin konkurrenskraft krävs ett robust och flexibelt energisystem. Ett optimerat och funktionellt energisystem som möter framtidens behov kräver ett systemperspektiv och flernivåsamverkan. Det i sin tur kräver att olika aktörer bidrar med sin kompetens och kunskap. Genom Freia kommer Region Västerbotten och Länsstyrelsen att samarbeta för att hantera utmaningarna och främja en hållbar utveckling, säger Bengt Strömgren.

– Många aktörer på lokal, regional och nationell nivå har efterfrågat en plattform för aktiv och lösningsfokuserad dialog kring elnätsfrågor och ett hållbart energisystem i Västerbotten. Därför är det viktigt och glädjande att Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten kan bidra med denna plattform och driva frågorna framåt genom Freia, säger Tina Holmlund, verksamhetsledare för klimat, energi och klimatanpassning på Länsstyrelsen.