Storåsen vindkraftpark får tillstyrkan av Ånge Kommun

Foto: Robert Wiedemann / Unsplash

Den 10 juni 2024 fick Storåsen vindkraftpark formellt godkännande av Ånge kommunfullmäktige. Parken, som består av 24 vindkraftverk, kommer att bidra med totalt 500 GWh årligen till energimixen i SE2, vilket täcker 50% av energiförsörjningen för Ljungaverks vätgasanläggning.

Betydelsen av Beslutet

Rasmus Adelswärd, projektutvecklare på RES, uttrycker stor glädje över kommunens beslut och understryker företagets engagemang i Ånge kommuns gröna utveckling. RES har tidigare utvecklat Björnberget och Gubbaberget vindkraftparker i regionen och expanderar nu med vindkraft, batterilagring och grön vätgas.

Kommunens tillstyrkan innebär att placeringen av parken är godkänd och att markanvändningen anses lämplig för vindkraft. Nästa steg är att invänta ett officiellt tillstånd från länsstyrelsen innan byggnationen kan påbörjas.

Förnybar Energi och Hållbarhet

Matilda Afzelius, vd för RES i Norden, betonar att Ånge kommun tar ett ansvarsfullt steg mot säkrare elproduktion och hoppas att fler kommuner följer Ånges exempel. Storåsen vindkraftpark är väl anpassad för vindkraft och uppfyller riktlinjerna i Ånge kommuns översiktsplan, utan att påverka riksintresseområden eller naturreservat negativt.

Lokala Fördelar

Projektet kommer att anslutas till Tovåsen stamnätsstation och förse de två storskaliga vätgasanläggningar som RES utvecklar i Ånge med förnybar energi. Förutom att öka grön elproduktion, förväntas projektet skapa lokala arbetstillfällen – ett per fyra turbiner under utveckling och byggnation.

RES Powerbank, företagets koncept för sponsring och bygdemedel, kommer också att gynna bygden. Matilda Afzelius påpekar att Ånge kommun, med sina gröna energiinitiativ och starka nätanslutning, blir en attraktiv plats för nya industrietableringar och arbetstillfällen. De totala investeringarna i RES projekt i Ånge uppgår till 20-30 miljarder kronor, vilket framhäver hur förnybar utveckling kan skapa lokal värdebehållning.

Storåsen vindkraftpark är således inte bara en stor satsning på förnybar energi, utan också en viktig del i Ånge kommuns vision att bli en hub för grön energi och skapa långsiktig hållbarhet och tillväxt för lokalsamhället.