USA:s energiminister Granholm uppmanar till tredubbling av kärnkraftskapaciteten

- Cirka 30 kärnkraftanläggningar i USA är redan licensierade eller godkända för konstruktion av fler reaktorer, vilket gör det möjligt att effektivisera utbyggnaden utan att behöva genomgå hela tillståndsprocessen på nytt, framhöll USA:s energiminister, Jennifer Granholm. Foto: Wikipedia, kredit: U.S. Department of Energy

Energiminister Jennifer Granholm har efter de nya kärnkraftsenheternas färdigställande i Georgia uttalat sig om behovet av att kraftigt öka landets kärnkraftskapacitet. Vid ett evenemang för att fira slutförandet av de två enheterna vid Vogtle-anläggningen nära Waynesboro, där de två AP1000-enheterna togs i kommersiellt bruk i juli 2023 och april 2024, framhöll Granholm vikten av att bygga vidare på de erfarenheter som gjorts.

Granholm betonade att projektet vid Vogtle är ett exempel på hur första gången-utmaningar kan övervinnas genom samarbete mellan offentlig och privat sektor. Hon påpekade att stora infrastrukturprojekt ofta är för riskfyllda för att privata sektorn ska kunna hantera dem ensamma, men att de är för viktiga för nationens energisäkerhet och miljömål för att inte genomföras.

För att nå USA:s mål om nettonollutsläpp till 2050, måste landet minst tredubbla sin nuvarande kärnkraftskapacitet. Detta innebär en ökning med ytterligare 200 gigawatt till år 2050.

Möjligheter och strategier

I en intervju med Reuters nämnde Granholm att det skulle vara kostnadseffektivt att bygga nya reaktorer på befintliga kärnkraftverksplatser och att vissa nyligen pensionerade anläggningar kan startas om. Energidepartementets låneprogramskontor (LPO) har nyligen åtagit sig att garantera lån upp till 1,52 miljarder dollar för att återuppta driften av Palisades-anläggningen, och liknande diskussioner pågår möjligen även för andra avstängda anläggningar.

Samarbete med tekniksektorn

Med en ökande energiefterfrågan från tekniker som artificiell intelligens, som kräver energikrävande datacenter, uppmanar USA:s administration stora teknikföretag att investera i ren energiproduktion. Genom att dessa företag samarbetar kan de dra nytta av små modulära reaktorer och gemensamma inköp kan minska kostnaderna.

- Vi har diskuterat med dataföretagen. De stora har åtaganden om nettonoll och vill ha tillgång till ren baslastkraft, sa Granholm.

- Om teknikföretagen kommer att dra ren kraft från nätet, bör de också bidra till den.

Georgia Power, ett dotterbolag till Southern Company och en av medägarna till Vogtle-anläggningen, rapporterade att Vogtle 4 inledde kommersiell drift i april, vilket kompletterar Vogtle 3 som startade i juli 2023. Anläggningen är nu den största producenten av ren energi i USA.

Källa: Nuclear World News

 

 

 

 

4