Global investering i elnät ökar – IEA rapporterar

Enligt IEAs scenario enligt uttalanden från politiker förväntas investeringarna nå 600 miljarder dollar år 2030, men det skulle fortfarande finnas ett underskott på cirka 150 miljarder dollar. Foto: Creative Commons Lic, kredit: willenhallwench

Efter ett fall i investeringarna från 2016 till omkring 300 miljarder dollar år 2019 och 2020 har investeringarna i elnätinfrastruktur stadigt ökat enligt den senaste rapporten "World Energy Investment" från IEA.

År 2024 förväntas investeringarna i globala elnät nå upp till 400 miljarder dollar, med Europa, USA, Kina och delar av Latinamerika i spetsen.

I 2023 ökade investeringarna till cirka 375 miljarder dollar, upp från mindre än 350 miljarder dollar året innan. Trots positiva förändringar och ökade ansträngningar i vissa regioner under 2023, uppnåddes inte de nivåer som behövs för att fullt ut möta framtidens energibehov.

Ledande ekonomier och Kina dominerar

Investeringar i elnät fortsätter att domineras av avancerade ekonomier och Kina, vilka tillsammans står för cirka 80% av de globala utgifterna. USA ledde investeringarna bland de avancerade ekonomierna med 100 miljarder dollar, främst för att förbättra nätets tillförlitlighet och uppgradera gammal infrastruktur. Investeringarna i Europeiska unionen steg kraftigt till 60 miljarder dollar, vilket delvis kan tillskrivas EU-kommissionens nätverksaktionsplan.

Utmaningar och möjligheter i tillväxtmarknader

I tillväxtmarknader och utvecklingsländer utanför Kina ökade investeringarna med 15% till nästan 80 miljarder dollar år 2023. Trots detta varierade investeringsmönstren kraftigt mellan olika regioner. I Latinamerika fördubblades exempelvis investeringarna, medan de i Indien, Afrika och Sydostasien förblev relativt oförändrade.

Många av dessa ekonomier är starkt beroende av koncessionsfinansiering och offentlig finansiering för sina investeringar i elnät, vilket utgjorde 80% av de totala investeringarna år 2023.

Framtidsutsikter för elnätsinvesteringar

IEA förutspår att den installerade kapaciteten för förnybar energi kommer att tredubblas fram till 2030, vilket kräver att de årliga investeringarna i elnät ökar med i genomsnitt 11% årligen.

För att underlätta denna ökning av investeringsnivåerna anses det avgörande att hantera tariffrisker, etablera framsynta regelverk och finansieringsmodeller för att mobilisera privat kapital, enligt IEAs slutsatser.

Om IEA

Internationella energiorganet (IEA), grundat under oljekrisen 1974, är en autonom organisation som arbetar för att säkerställa pålitlig, överkomlig och ren energi för sina medlemsländer och övriga världen. Organisationen erbjuder auktoritativ analys, data, policyrekommendationer och realtidsstatistik för att hjälpa länder att forma sin energipolitik. Med ett särskilt fokus på energisäkerhet, ekonomisk utveckling och miljöskydd, spelar IEA en central roll i den globala energidebatten.

Källa: IEA

 

 

 

 

4