Noble Corporation förvärvar Diamond Offshore och utökar sin orderbok avsevärt

Noble är en stor aktör på den globala energimarknaden med en flotta av högteknologiska borrplattformar och fartyg som används för att utforska och utvinna olja och gas från havsbotten. Foto: Noble Corporation

Noble Corporation är ett borerigsföretag som är känt för sin omfattande verksamhet inom offshore-borrning. Bolaget, som har inkluderat det tidigare Maersk Drilling. Noble har sin verksamhetsbas i USA och är noterat på New York Stock Exchange.

Detaljer om förvärvet

Noble Corporation har ingått ett avtal om att köpa upp det amerikanska företaget Diamond Offshore Drilling, en affär som markerar en betydande expansion av Nobles verksamhet i USA.

Köpet genomförs med en kombination av aktier och kontanter, där priset för övertagelsen är satt till 0,2316 aktier i Noble plus 5,65 dollar kontant per aktie i Diamond Offshore. Detta värderar köpet till en premie på cirka 11 procent. Som en del av överenskommelsen kommer Noble att överta en orderbok värd 2,1 miljarder dollar från Diamond Offshore.

Ekonomiska synergier

Genom förvärvet förväntar sig Noble att uppnå årliga kostnadssynergier före skatt på ungefär 100 miljoner dollar. Man räknar med att 75 procent av dessa synergier ska ha realiserats redan inom det första året efter förvärvet. Dessa synergier bedöms bidra väsentligt till förbättrad effektivitet och ekonomisk styrka för det sammanslagna företaget.

Godkännandeprocess

Affären har enhälligt godkänts av styrelserna för båda bolagen, men väntar fortfarande på nödvändiga godkännanden från relevanta myndigheter. Noble Corporation förväntar sig att kunna slutföra transaktionen under det första kvartalet nästa år.

Denna affär stärker Nobles position på den globala marknaden och förväntas leda till både utökade operationer och en starkare ekonomisk bas.

Källa: Noble Corporation