Storbritanniens första batteridrivna Intercity-tåg på testspår

Batteritåget, Nova 1. Foto: TransPennine Express

I Storbritannien har tester påbörjats med det första batteridrivna Intercity-tåget. Ett tåg av modellen Nova 1, tillhörande TransPennine Express, har utrustats med en kraftfull batterienhet som producerar över 700 kW. Denna batteriinstallation är den första där en dieselmotor i ett Intercity-tåg ersätts med batterier. Testerna kommer att genomföras på Transpennines rutter under sommaren.

Batteriet, som tillverkats av Turntide Technologies i Sunderland med lokalutvecklad teknik, har tillräckligt med kapacitet för att försörja mer än 75 hushåll med ström under en dag. Trots sin kraft är batteriet inte tyngre än den dieselmotor den ersätter, vilket möjliggör bibehållen acceleration och hastighet. Under testperioden ersätts en av tre dieselmotorer i tåget, vilket beräknas minska både emissioner och bränslekostnader med upp till 30%.

Miljöpåverkan och samhällsnytta

En viktig del av testet är att undersöka möjligheten för Intercity-tåg att köra helt emissionsfritt vid icke-elektrifierade stationer, vilket skulle kunna förbättra luftkvaliteten och minska ljudnivån avsevärt. Denna teknik kan också bidra till lägre infrastrukturkostnader genom att minska behovet av elledningar i tunnlar och vid komplexa järnvägskorsningar.

Industriellt samarbete och framtidsvisioner

Projektet är ett samarbete mellan TransPennine Express, Angel Trains och Hitachi Rail. Paul Staples från TransPennine Express och Matthew Prosser från Angel Trains betonar vikten av denna investering, inte bara för miljön utan också för att stärka den brittiska järnvägsindustrin och det lokala näringslivet.

Jim Brewin från Hitachi Rail framhäver att över 15 miljoner pund har investerats i forskning och utveckling för att skapa denna batteriteknik, vilket markerar ett viktigt steg mot en energieffektiv och miljövänligare järnvägsframtid.

Global påverkan och möjligheter

Detta projekt bygger på Hitachis globala expertis, som tidigare introducerat världens första batteridrivna tåg för persontrafik i Japan och batteri-hybridtåget Masaccio i Italien. Denna teknikutveckling fortsätter, och Hitachi Rail planerar att introducera sin nya Intercity-version av tåget på flera europeiska marknader från 2026. Genom att ersätta dieselmotorer med kraftfulla batterier öppnar detta upp nya vägar för en kostnadseffektiv dekarbonisering av järnvägarna globalt.

LOK-Report

 

 

 

 

4