Strategiskt samarbete - ONE Nordic och Kraftringen Energi stärker servicekapaciteten

Av: Mads Armgaard

Från och med den 1 juni övertog ONE Nordic AB ansvaret för Kraftringen Service AB, den serviceorganisation som tillhörde Kraftringen Energi.

Svenska elnätsägare står inför betydande utmaningar med de pågående elektrifieringsprojekten i landet. Att anpassa befintliga elnät och bygga nya för att möta kraven från olika energikällor kräver omfattande arbete. För att säkerställa att slutanvändare får den service de behöver är det avgörande att de som arbetar med service och underhåll har rätt förutsättningar för att prestera på den nivå som krävs.

ONE Nordic har en väletablerad organisation med bred kunskap om elanläggningar och elnät. För att långsiktigt och effektivt driva verksamheten hos Kraftringen Service AB, som ägs av Kraftringen Energi, vill både Kraftringen Energi och ONE Nordic skapa de bästa möjliga förutsättningarna. Detta innebär att säkerställa både servicen till kunderna och stödet till de anställda.

Affären annonserades den 5 februari, men var beroende av godkännande från Konkurrensverket. Nu när godkännandet har erhållits, förvärvade ONE Nordic AB 30 procent av Kraftringen Service AB den 1 juni, med möjlighet att förvärva resterande 70 procent senast den 31 december 2025.

- I en bransch som präglas av snabb utveckling och hård konkurrens är det viktigt att skapa förutsättningar för fortsatt framgång. Med ONE Nordic som ny ägare i Kraftringen Service AB strävar vi efter att möta kompetenskraven som samhället och kunderna ställer i den pågående omställningen av energisektorn. Vi vill också ge våra nuvarande medarbetare nya möjligheter till utveckling, säger Micke Andersson, CFO på Kraftringen Energi och styrelseledamot i Kraftringen Service AB.

ONE Nordic tar över den operativa driften av Kraftringen Service AB från och med den 1 juni 2024. Bolaget har cirka 185 anställda och en årlig omsättning på cirka 630 miljoner kronor. Peter Larsson Lindström, tidigare avdelningschef på ONE Nordic, tillträder som ny VD för Kraftringen Service AB.

- Jag ser fram emot att lära känna organisationen och identifiera områden för förbättring. Mitt mål är att skapa en organisation som levererar pålitliga tjänster med fokus på säkerhet och lönsamhet samt att främja en kultur där alla känner sig betydelsefulla, oavsett deras roll, säger Peter Larsson Lindström, VD för Kraftringen Service AB.

Styrelsen för Kraftringen Service AB har också förnyats från den 1 juni. Lars Gutenwik, CFO på ONE Nordic, är den nya styrelseordföranden. Micke Andersson, CFO på Kraftringen Energi, och Fredrik Fackler, affärsområdeschef för Värme & Kyla på Kraftringen Energi, är också ledamöter i den nya styrelsen.