HSB Göteborg och Vattenfall - En gemensam satsning på förnybar energi

Foto: HSB

HSB Göteborg har etablerat ett avtal för elhandel med Vattenfall, vilket säkrar tillförsel av förnybar, ursprungsmärkt vattenkraft till medlemsbostadsrättsföreningar.

De senaste årens elmarknad har varit volatil och oförutsägbar med geopolitiska spänningar, stigande bränslepriser och tekniska begränsningar i överföringssystemet. Dessa faktorer har resulterat i betydande prissvängningar, särskilt för bostadsrättsföreningar.

Syftet med det nya avtalet med Vattenfall är att erbjuda närmare 360 medlemsföreningar i HSB Göteborg förnybar och ursprungsmärkt el till en konkurrenskraftig kostnad samtidigt som det skapar stabilitet på en osäker marknad.

Marianne Wadefalk, chef för administrativ förvaltning på HSB Göteborg, kommenterar: "Vattenfall är en pålitlig partner som HSB har förtroende för. Vi är glada att kunna erbjuda medlemsföreningarna i HSB Göteborg ett attraktivt avtal som levererar förnybar och ursprungsmärkt el och ger dem bästa förutsättningarna för att säkra konkurrenskraftiga priser."

Avtalet, som träder i kraft den 1 juli 2024, omfattar förnybar ursprungsmärkt vattenkraft med miljödeklaration enligt Environmental Product Declaration (EPD). Jens Bäcker, chef för fastighetssegmentet inom Vattenfall Försäljning, tillägger: "HSB Göteborg prioriterar miljö och hållbarhet och genom att välja el med EPD får de full överblick och transparens kring sitt klimatavtryck per kilowattimme."

Det nya avtalet möjliggör även prissäkring av det nordiska systempriset och prisområde SE3, antingen samtidigt eller separat, beroende på vad som är mest gynnsamt.