Västervik tar höjd för framtiden med ny station från ABB

Ökade krav på effekt och redundans från en större kund gjorde att Västerviks Kraft Elnät AB investerade i en ny fördelningsstation från ABB. En skräddarsydd totalentreprenad och förstärkning av elnätet som nu kommer alla elkunder till del. Bild: ABB

Trygghet, långsiktighet och kompetens var ledorden när Västerviks Kraft Elnät AB skulle beställa en ny fördelningsstation med central placering. Stationen från ABB är nu färdig att tas i drift och med den säkrar kommunen behovet av ökad effekt och leveranssäkerhet för många år framåt.

- Nu har vi bara utbildningsdagarna kvar hos ABB. Vi vill av säkerhetsskäl att all behörig personal ska få kännedom om hur ställverket och den ingående utrustningen fungerar innan vi driftsätter. Sedan går vi live. Det ska verkligen bli spännande, säger Pär Tolf, Förvaltare Elnät, Västerviks Kraft Elnät AB.

bild
- Med tanke på att vår nya station ska vara igång i 40–50 år är det viktigt med en leverantör som finns kvar även i framtiden. ABB har funnits över 140 år, vilket vi värderar högt, säger Pär Tolf, Förvaltare Elnät, Västerviks Kraft Elnät AB.

Efter det beräknar han att den nya fördelningsstationen, som är Västerviks andra, kommer att vara igång i 40–50 år.

- Det är långa tidshorisonter att ta hänsyn till när vi planerar den här typen av infrastruktur. Så det gäller att ha god dialog med kommun och näringsliv, att verkligen lyssna in hur deras framtidsplaner och elbehov ser ut för många år framåt.

Elektrifieringsboomen ställer nya krav på elnätsbolagen

Elnäten har en central roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle och det ställer ökade krav på elnätsbolagen, säger Håkan Morling, Enhetschef på ABB Electrification:

- Det är en väldig elektrifieringsboom på gång i hela samhället. Förutom att många elnätsbolag behöver investera i ytterligare kapacitet för att möta kundernas önskemål måste också en stor del av den installerade basen i våra elnät bytas ut under kommande år. Mycket kom till före avregleringen av elmarknaden på 1990-talet och börjar nu uppnå sin tekniska livslängd.

Dessutom börjar det bli brist på både reservdelar och kompetens för att underhålla den äldre utrustningen, betonar Mikael Pettersson, projektledare på ABB Electrification.

Önskan om ökad effekt och redundans från större elkund i Västervik

I Västerviks kommun har de senaste åren en rad nya bostadsområden och verksamheter tillkommit som ökar efterfrågan på el. Och fler stora anslutningar är på gång.

- Västervik lever, likt alla andra, med den verkligheten att Sverige står inför ett fördubblat effektbehov inom bara något decennium. Och det måste vi hantera. Därför bygger vi nu in en viss överkapacitet för att det blir billigare på sikt, säger Pär Tolf.

Den främsta anledningen till att kommunen just nu behövde utöka med en extra fördelningsstation var att en av kommunens större elkunder bygger ut sin verksamhet berättar Pär Tolf.

- De kom in med en beställning på större effekt och ökade krav på redundans. Det var själva upprinnelsen, men samtidigt innebär den nya stationen en förstärkning av elnätet som kommer alla våra elkunder till del.

Stationen är placerad mellan två av kommunens mottagningsstationer vilket gör att Västerviks Kraft Elnät kan få stark matning från bägge stationer till den här knutpunkten. Och möjliggör därmed vid händelse av störning eller annat behov snabb driftomläggning.

Totalentreprenad från ABB underlättar

Den nya fördelningsstationen är placerad strax intill en rondell i centrala Västervik. Efter sajtarbete och gjutning av bottenplattan kom lastbilarna med de prefabricerade byggelementen av betong.

- I och med att det var så mycket folk i området gjorde vi en utförlig arbetsplatsdisposition för att säkra upp för tredje man, med instängsling och trafikvakter. Det är lika viktigt internt som externt med säkerhetstänk från start till slut och ABB har här haft det totala arbetsmiljöansvaret, säger Mikael Pettersson, som är projektledare för entreprenaden.

Varför gjorde inte ni på Västerviks Kraft Elnät entreprenaden själva?

- Vi har inte riktigt de resurserna, vår personal behövs för den dagliga driften. Och så handlar det om kompetens och trygghet. ABB levererade vår förra fördelningsstation och vi var väldigt nöjda med det samarbetet.

Den förra stationen togs i drift år 2011 och önskemålet från Västerviks Kraft Elnät i upphandlingen var en likvärdig station, berättar Pär Tolf. Vid akuta insatser är det en fördel att ha utrustning som all personal är bekant med.

- Med tanke på utrustningens långa livslängd är det också viktigt att leverantören inte bara finns kvar på några års sikt utan även om 40–50 år. ABB har funnits i över 140 år, vilket är något vi värderar högt.

bild
Ställverket som Västerviks Kraft Elnät AB installerat i den nya fördelningsstationen är det kompakta och väl beprövade UniGear 550. ABB:s reläskydd ur produktfamiljen Relion® ger kunden kontinuerlig status på utrustningen.

Nära samarbete och flexibilitet viktigt

Ställverket som ABB levererat är ett UniGear 550, ett kompakt och väl beprövat mellanspänningsställverk. Reläskydden är från produktfamiljen Relion®, en serie nya avancerade skydd som ger kunden kontinuerlig status på utrustningen. Stationen innehåller också bland annat batteriskåp och ett komplett fjärrkontrollsystem.

- Precis som många andra mindre elnätsbolag satsar Västerviks Kraft Elnät på beprövad teknik, utrustning som de själva kan sköta och som passar just deras verksamhet. Här hjälpte vi till att hitta lämpliga lösningar, säger Mikael Pettersson.

Ett sådant exempel är att Västerviks Kraft Elnät valde bort fiber till förmån för kopparledningar i stationen.

- Vi beställde en hårdtrådad station eftersom det inte kräver lika mycket programmering och är lättare att felsöka för oss. Vi har inte den kompetensen inhouse. ABB har verkligen varit flexibla och inlyssnande här och hela projektet har mer varit ett samarbete än en leverans.

ABB har en unik närvaro över hela Sverige, med lokalkontor från Gällivare ner till Malmö. Hit kan kunder inom såväl energi som industri och fastigheter vända sig och få hjälp med allt från förprojektering till totalentreprenad, teknikval, installation och service.

bild
Håkan Morling
Enhetschef
ABB Electrification
Tel: +46 (0)730 49 63 68
E-post: hakan.morling@se.abb.com

bild

Mikael Pettersson
Projektledare
ABB Electrification
Tel: +46 (0)706 65 44 90
E-post: mikael.b.pettersson@se.abb.com