Vindkraftsparken i Lyckås ansluts till nätet

I den nya fördelningsstationen i Huskvarna finns kablarna som kopplar ihop stationen med vindkraftparken. Foto: Jönköping Energi

Under flera år har Jönköping Energi förberett sig för att ta emot produktion från en ny vindkraftpark i Lyckås, som ligger nära Kaxholmen. Lyckås Vindkraft bygger parken, E.ON tar emot produktionen och anlitar i sin tur Jönköping Energi Nät för att distribuera den. Idag installeras kablar som kopplar ihop Huskvarna fördelningsstation med vindkraftparken.

Arbetet med att möjliggöra mottagandet av förnybar vindkraft från Lyckås har pågått i Huskvarna i tre år. För att möjliggöra detta har den befintliga fördelningsstationen i Huskvarna byggts om till en helt ny station vid sidan av Vårdcentralen för framtida säkerhet.

– Vi har genomfört omfattande åtgärder för att förstärka både mottagande och distribution av el i Huskvarna med omnejd. Vi har bland annat förbättrat leveransen genom att byta ut kablar mot Gränna, men framför allt har vi arbetat med att lägga ner nya kablar till vindkraftparken, säger Karl-Johan Mannerback, enhetschef för planering och dokumentation hos Jönköping Energi. På kort tid har vårt elnät blivit säkrare, mer robust och modernt.

Fördelningsstationen i Huskvarna tar emot produktionen När Lyckås Vindkraft skulle bygga vindkraftverket fanns inte tillräcklig kapacitet i E.ON:s egna lokalnät för att ta emot all elproduktion från vindkraftverken. Därför kom E.ON överens med Jönköping Energi om att delar av elproduktionen skulle levereras till Jönköping Energis nät. Vindkraftverken är anslutna till två fördelningsstationer, en som ansluts till E.ONnät och en som ansluts till Jönköping Energis elnät. Jönköping Energi kommer att ta emot över 40 MW från nio av vindkraftverken. Totalt är den installerade effekten för hela parken 58,5 MW.

– Vi har haft ett givande samarbete i detta viktiga projekt för att öka elförsörjningen i område 3 och 4, där behovet är stort. Denna tillskottsproduktion stödjer övergången till förnybar energi, främjar hållbar utveckling och stärker den regionala industrins konkurrenskraft samt främjar ekonomisk tillväxt och innovation, säger Peter Hjalmar, regionchef syd på E.ON.

Mer förnybar energi Driftsättningen av vindkraftparken planeras ske i början av juni, men Jönköping Energi är redan redo att ta emot produktionen. Den ursprungliga planen var att parken skulle anslutas till nätet under vintern 2025, så det har krävts mycket arbete för att möjliggöra installationen av kablarna till fördelningsstationen sex månader tidigare.

– Det är fantastiskt att kunna bidra till att öka mängden förnybar energi i vårt elnät. Vindkraften från våra befintliga verk i Brahehus, vattenkraften från Huskvarna och Röttle, kraftvärmen från Torsvik, solelen samt nu ännu mer vindkraft från Lyckås innebär att vi totalt har ungefär 200 MW ansluten elproduktion till vårt nät, säger Karl-Johan Mannerback. Det maximala effektbehovet i hela Jönköping Energis elnät är cirka 230 MW.

Fakta om vindkraftparken i Lyckås

  • 13 vindkraftverk med en kapacitet på 4,5 MW per verk
  • Rotordiameter på 150 meter med rotorblad som är 74 meter långa
  • Nacellhöjd på vindkraftverken är 105 meter med en total höjd på 180 meter
  • Total produktion på 58,5 MW (varav 40,5 MW ansluts till Huskvarna)
  • En 13 kilometer lång 52 kV kabel med dimensionen 3x1x800 mm² förbinder Lyckås med Huskvarna fördelningsstation