Danmark överväger elektrifiering av Ekofisk-området med vindkraft

Verksamhet 2010 vid Ekofisk-området. Nu har ConocoPhillips Scandinavia etablerat en dialog med Ventyr för att undersöka möjligheten att koppla Ekofisk-området till Sørlige Nordsjø II. Enligt en rekommendation från Statnett 2022 kan Ekofisk ta emot ström från land när det inte blåser. Statnett noterar att en växelströmsförbindelse från Sørlige Nordsjø II kan försörja anläggningarna med vindkraft när det blåser och med ström via kabeln till land när det inte blåser. Foto: Wikipedia Common, Kredit: BOHL

Det danska energiministeriet har krävt att vinnaren av projektet Sørlige Nordsjø II, företaget Ventyr, ska kontakta ConocoPhillips om möjligheten att elektrifiera oljeinstallationerna i Ekofisk-området. Detta framgår av ett tilläggsdokument till den reviderade nationella budgeten.

Enligt dokumentet ska Ventyr SNII AS undersöka möjligheterna för elektrifiering av oljeinstallationer från den första fasen av Sørlige Nordsjø II, som ska leverera 1500 megawatt till det norska fastlandet via ett så kallat radialkabel.

Elektrifiering och strömförsörjning

Det norska energiministeriet har meddelat att all ström från den första fasen av Sørlige Nordsjø II ska gå via ett radialkabel till fastlandet. Kabeln är dimensionerad för att hantera 1400 megawatt, men projektet omfattar totalt 1500 megawatt. Energifrågor tas upp med energiministern som klargör att det inte är fastslaget att de resterande 100 megawatt kommer att användas för att elektrifiera Ekofisk.

Ministern påpekar att det finns en stor installation som också behöver minska sina utsläpp, och att licensperioden för Ekofisk har förlängts till 2048. Regeringen har därför bett Ventyr att kontakta ConocoPhillips för att undersöka potentiella möjligheter inom detta projekt.

Samarbete för framtida lösningar

Ministeriets kommunikationsavdelning påpekade att all elproduktion från den första fasen av Sørlige Nordsjø II enligt avtalet ska levereras kontinuerligt till inmatningspunkten på land, såvida inte ministeriet ger sitt samtycke till något annat. Eventuell elektrifiering förutsätter att det finns ett kommersiellt underlag för det och att parterna är överens om villkoren. El till oljeinstallationer omfattas inte av avtalet och byggaren kommer därför inte att få stöd för eventuell ström levererad till oljeinstallationer.

Elektrifieringens roll i Danmark

Elektrifiering spelar en avgörande roll i Danmarks energiomställning. Genom att använda förnybar energi, som vindkraft från projekt som Sørlige Nordsjø II, strävar Danmark efter att minska koldioxidutsläppen och stärka energisäkerheten. Vindkraft är en viktig del av denna strategi, och projekt som detta bidrar till att integrera förnybar energi i både nationella och internationella energisystem.

Den potentiella elektrifieringen av oljeinstallationer som Ekofisk visar på möjligheterna att använda förnybar energi även i traditionellt energikrävande industrier. Detta kan vara ett steg mot att göra hela energisektorn mer hållbar och minska beroendet av fossila bränslen.

Källa: Tidningarna Berlindske Tidende och danska Energiministeriet