Kostnadsberäkning för Sloveniens nya kärnkraftsprojekt uppskattad till 9,4-15,4 miljarder euro

Sloveniens kärnkraftsindustri spelar en viktig roll i landets energiproduktion. Krško kärnkraftverk, som är landets enda reaktor, bidrar med en betydande del av elektriciteten. Foto: GEN energija

GEN energija har presenterat den senaste uppdateringen av planerna för JEK2, en ny kärnkraftskapacitet i Slovenien. Företaget har uppskattat kostnaderna och angett att 1300 MW skulle vara den optimala storleken ur elnätets synvinkel.

GEN energija har gjort en intern bedömning av byggkostnaderna, som inte baseras på bindande erbjudanden från potentiella leverantörer. Kostnaden för en anläggning på 1000 MW uppskattas till 9,3 miljarder euro och för en anläggning på 1650 MW till 15,4 miljarder euro. För alla beräkningar och antaganden kommer en internationell granskning av en erkänd institution att inhämtas innan en folkomröstning hålls.

Projektets betydelse och tidtabell

Projektet anses vara av "exceptionell strategisk betydelse" då det möjliggör avkarbonisering och energisäkerhet för över 80 år. Det förväntas skapa cirka 5640 nya jobb inom tio år och mer än 37 procent av projektets leverantörer kommer att vara inhemska.

Slovenien planerar att bygga den nya kärnkraftsanläggningen med en kapacitet på upp till 2400 MW bredvid den befintliga anläggningen i Krško, en tryckvattenreaktor på 696 MW som genererar cirka en tredjedel av landets elektricitet och som samägs med Kroatien. Premiärminister Robert Golob har åtagit sig att hålla en folkomröstning om projektet innan det går vidare och har föreslagit att denna kan hållas senare under 2024.

Den nuvarande tidtabellen för projektet innebär att ett slutgiltigt investeringsbeslut ska fattas 2028, med byggstart 2032. I oktober meddelade GEN Energys VD att tre teknologileverantörer övervägs för projektet - Westinghouse, EDF och Korea Hydro & Nuclear Power. Alla tre har sina styrkor och "beslutet kommer inte att vara enkelt".

Projektet fick ytterligare stöd i torsdags när Sloveniens nationalförsamling antog en resolution om långsiktig fredlig användning av kärnenergi, inklusive JEK2-projektet och förslaget om en folkomröstning.

Sloveniens kärnkraftsindustri

Krško-anläggningen, som samägs av Slovenien och Kroatien, har varit i drift sedan 1981 och är en viktig del av regionens energiförsörjning.

Med planerna på JEK2 strävar Slovenien efter att öka sin kärnkraftskapacitet och säkerställa en stabil och hållbar energiframtid. Kärnkraften ses som en nyckelkomponent i att minska koldioxidutsläppen och möta framtida energibehov. Genom att investera i nya kärnkraftsanläggningar hoppas Slovenien kunna erbjuda en tillförlitlig och ren energikälla för kommande generationer.

Källa: World Nuclear News