Ny Landmärkesdesign - Göteborgs Energi väljer 'Helan och Halvan' för ackumulatortanken

Foto: Göteborgs Energi

Efterfrågan på fjärrkyla ökar i Göteborg, vilket leder till att Göteborg Energi planerar att bygga en ackumulatortank i Gullbergsvass under 2026–2027. Tillsammans med Sveriges Arkitekter hölls en öppen gestaltningstävling för att designa tanken, och av över 80 bidrag utsågs "Helan och Halvan", skapat av den portugisiske arkitekten Marcelo Dantas, till vinnare.

Ackumulatortanken, en 65 meter hög cylinderformad byggnad med en diameter på cirka 28 meter, kommer att fungera både som energilager och produktionsanläggning för fjärrkylanätet. Platsen har tidigare hyst två gasklockor, varav den sista demonterades år 2017.

Sebastian Bergvall, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Göteborg Energi och ordförande i juryn, förklarar att projektet fortfarande är i en förstudiefas och att flera steg återstår i processen, inklusive överväganden om en kombitank för fjärrvärme och fjärrkyla. Den öppna tävlingsformen har visat sig framgångsrik med en mångfald av förslag.

Det vinnande bidraget, "Helan och Halvan", består av två olikformade cylindrar i korrugerad stålplåt, där den större rymmer själva tanken och den mindre en inspektionstrappa. Juryn anser att designen har potential att bli ett landmärke och att dess fasadmaterial knyter an till stadens industriella arv.

Bergvall tillägger att den stora mängden bidrag, inklusive internationella, visar Göteborgs öppenhet mot världen och betonar vikten av att de byggda anläggningarna inte bara uppfyller tekniska krav utan också bidrar till stadens utformning och utveckling.