RWE expanderar i USA med nya sol- och lagringsprojekt

Scioto Ridge Solar är ett solkraftsprojekt på 110 megawatt (MW) med ett batterienergilagringssystem på 20 MW som för närvarande utvecklas i Hardin County, Ohio. Foto: RWE

Det tyska energibolaget RWE fortsätter att växa i USA med förvärv av sol- och lagringsprojekt i Iowa, New York och Oregon. RWE Clean Energy har förvärvat projekt med en kapacitet på 599 MW i dessa delstater. Detta är en del av företagets strategi att kraftigt öka sin tillväxt inom förnybar energi i USA under de kommande fem åren.

Affären, som genomfördes med Galehead Development, omfattar två projekt i utvecklingsfasen. Ett av dessa är Cedar Ridge i Idaho, som inkluderar 300 MW solkraft kombinerat med 150 MW/600 MWh lagringskapacitet. Det andra projektet är Remington i Oregon, en fristående lagringsanläggning med en kapacitet på 199 MW/796 MWh. De finansiella villkoren för affären offentliggjordes inte.

RWE- position i USA

RWE Clean Energy, en enhet inom den stora tyska energileverantören RWE, är den tredje största aktören på den amerikanska marknaden. Företagets senaste förvärv stärker dess position ytterligare med nästan 600 MW ny kapacitet. RWE:s mål är att kraftigt öka sin närvaro och kapacitet inom förnybar energi i USA.

Framtida planer

RWE har ambitiösa planer för den amerikanska marknaden. Företaget satsar på att bli en ledande leverantör av förnybar energi genom att investera i nya sol- och lagringsprojekt. Dessa investeringar syftar till att möta den växande efterfrågan på ren energi och bidra till en hållbar energiframtid.

RWE är en global aktör inom energisektorn med starkt fokus på förnybar energi. Företaget har en omfattande portfölj av sol-, vind- och lagringsprojekt över hela världen. Med expansionen i USA fortsätter RWE att stärka sin position som en ledande aktör inom hållbar energi.

Om RWE

RWE är en av Europas största energibolag med en betydande global närvaro. Företaget är engagerat i att främja hållbar utveckling genom investeringar i förnybar energi. RWE

verksamhet inkluderar produktion och distribution av energi från olika källor, med särskilt fokus på sol- och vindkraft. Expansionen i USA är en del av företagets långsiktiga strategi att öka sin kapacitet och närvaro inom den globala energimarknaden.

Källa: RWE