Solid Vind & Sol utnyttjar outnyttjade tak för solproduktion

Foto: Selvan B / Unsplash

Idag har Solid Vind & Sol, i samarbete med sin finansieringspartner Opportun Capital Partners, påbörjat byggandet av ett nytt projekt för att omvandla stora, outnyttjade takytor till solparker i elområde 3. Detta initiativ skapar lokal, grön energiproduktion för företag i området, och bidrar även till en hållbar framtid och minskade koldioxidutsläpp.

Projektet, som nyligen startades på taket av en stor industrifastighet, förväntas generera betydande mängder solenergi. Detta kommer att ha en positiv inverkan på både områdets energiförsörjning och dess ekonomi. Genom att nyttja tidigare oanvända ytor för energiproduktion, demonstrerar Solid Vind & Sol hur befintliga resurser kan optimeras på ett innovativt och miljövänligt sätt.

Detta markerar ett steg mot att omdefiniera hur vi ser på våra byggnader och deras potential. Genom att utnyttja oanvända takytor för solenergiproduktion, kan vi skapa en mer hållbar och självförsörjande energiframtid, säger Thomas Ekelöf, VD för Solid Vind & Sol.

Det känns fantastiskt att kunna bidra till en hållbarare framtid genom att förvandla oanvända takytor till solparker. Detta projekt visar vägen för gröna energilösningar och stärker samtidigt den lokala energiförsörjningen, säger David Alvarez, medgrundare och COO på Opportun Capital Partners.