EIB överväger kärnkraftsfinansiering

Franska kärnkraftsverket Centrale nucléaire de Saint-Laurent. Foto: Överförd ftån nl.wikipedia to Commons. Kredit: T.A.F.K.A.S. at Dutch Wikipedia

Europeiska investeringsbanken (EIB) kan framöver börja finansiera nya kärnkraftsprojekt i Europa. Ett läckt dokument avslöjar bankens strategiska inriktning för de kommande tre åren, vilket markerar en betydande kursändring. EIB har tidigare avvisat kärnkraftsprojekt till förmån för förnybar energi.

EIB har hittills varit återhållsam med finansiering av kärnkraft. Industrin har dock fortfarande stora förhoppningar om att banken kommer att stödja deras expansionsplaner. Det läckta dokumentet, som beskriver EIB:s planerade arbete för 2023-2027, nämner stöd för forskning och utveckling av små modulära reaktorer (SMR). Detta tolkas som en öppning för flera andra finansieringsmöjligheter, även om det inte finns några direkta referenser till reaktorkonstruktion i dokumentet.

Teknologineutralitet är ett centralt tema för EIB, vilket illustreras av ett lån på 145 miljoner euro för säkerhetsoperationer i Rumänien i december 2023. EIB

långsiktiga plan är att kanalisera 1000 miljarder euro till miljö- och energiprojekt fram till 2025.

Utmaningar och lönsamhet

Konstruktion av kärnkraftverk står inför utmaningar gällande lönsamhet. EIB:s utlåningsverksamhet syftar till att generera avkastning, vilket kräver att låntagarna är finansiellt stabila. Större reaktorer har historiskt sett haft systematiska kostnadsöverdrag och förseningar, vilket minskar förtroendet bland finansiärer. Även om kostnaderna för framtida stora reaktorer kan falla med 20 till 30 procent, återstår osäkerheten kring små modulära reaktorer (SMR) då affärsmodellerna för dessa ännu inte har utvecklats fullt ut.

EIB:s vice ordförande uttryckte nyligen under kärnkraftstoppen att risken för att finansiera kärnkraft förblir hög.

Politiska faktorer

EIB-lån måste godkännas av nationella regeringar. Länder som Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike har ett starkt inflytande på grund av deras betydande kapitalandelar i banken. Frankrike kan inte enbart förlita sig på stöd från kärnkraftsalliansens tio medlemsstater. Trots president Nadia Calvinos stöd från Spanien, har Italien ännu inte visat konkret stöd för nya EIB-finansieringar.

EIB avböjde att kommentera det läckta dokumentet för perioden 2023-2027.

Om EU-kärnkraft

Kärnkraft är en omdebatterad energikälla i EU. Medan vissa länder ser det som en nödvändig del av energimixen för att minska koldioxidutsläppen, är andra skeptiska på grund av säkerhets- och avfallshanteringsfrågor. Små modulära reaktorer (SMR) betraktas som en potentiellt säker och kostnadseffektiv lösning. Dessa mindre reaktorer kan tillverkas i fabrik och transporteras till sin användningsplats, vilket kan minska kostnader och byggtid. Kärnkraftsindustrin hoppas på ökat stöd från EIB för att kunna expandera och modernisera anläggningar, trots de finansiella och politiska utmaningarna.

Källa: Euractiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChatGPT kan beg