Synergier för hållbar utveckling - Digpro och Evado slår samman krafterna

Foto: Lo Varg

Digpro Group expanderar genom förvärvet av Evado. Digpro, som specialiserar sig på IT-system för samhällsviktig infrastruktur inom områden som telekom, energi, vatten, gas och värme, är väl etablerade både nationellt och internationellt. Genom förvärvet av Evado, som fokuserar på att utveckla applikationer och digital teknik för energibolag och kommunala organisationer, stärker Digpro sin produktportfölj och sin position på marknaden. Synergier förväntas mellan företagen, särskilt med tanke på deras gemensamma mål att främja gröna och hållbara strategier för framtiden.

Evados mobila lösningar, inriktade mot både energiföretag och slutkunder på den svenska marknaden, kompletterar Digpros satsning på att vara ledande inom energiomställningen. Jonas Jacobsson, biträdande VD och ansvarig för försäljning på Digpro, betonar att företagens lösningar är kompletterande och kommer att bidra till att påskynda energiomställningen.

Rickard Hellgren, VD på Evado, uttrycker entusiasm inför att bli en del av Digpro och ser fram emot att samarbeta för att möta framtidens utmaningar. Han ser integrationen av Evados mobila applikationer med Digpros produkter som ett kraftfullt steg mot att erbjuda kunderna en omfattande och hållbar produktportfölj.

Evados lösningar kommer att integreras i Digpros nätinformationsystem (NIS) samtidigt som de fortsätter att erbjudas som fristående produkter. Förvärvet ses som ett viktigt steg i Digpros tillväxtstrategi både nationellt och internationellt enligt Jonas Vestin, koncernchef på Digpro.