Framtidssäkert elnät för Kristianstad

Henrik Axelsson och Linus Porsche arbetar med att dra ny kabel för att bland annat förstärka driftsäkerheten på CSK i Kristianstad. Foto: C4 Energi

Under året fortsätter C4 Energi att stärka elnätsinfrastrukturen i Kristianstad. Flera projekt pågår samtidigt på olika platser. Bland annat ersätter bolaget för närvarande gamla ledningar till Centralsjukhuset, CSK.

—Sjukhuset är viktigt för hela regionen och genom det här arbetet förbättrar vi driftsäkerheten där, säger Mikael Ström, chef för plan och projekt på C4 Elnät.

De nuvarande investeringarna är en del av C4 Energis omfattande satsning för att framtidssäkra elnätet. Samhällets elektrifiering förväntas fördubbla elanvändningen till 2045.

Övergång till fossilfria alternativ

Det ökade behovet ställer stora krav på elnätet, särskilt eftersom elförsörjningen måste vara säker och pålitlig när effektuttaget ökar i takt med att samhället övergår till fossilfria alternativ.

Kabelläggning

C4 Energi lägger ny kabel mellan Kristianstad C och sjukhuset. För att säkerställa kapaciteten gör C4 Energi kontinuerliga reinvesteringar i elnätsinfrastrukturen, som arbetet med att byta ledningarna till sjukhuset.

–Vi tar samtidigt tillfället i akt att göra en översyn och byta ut annat material för att bygga ett robust och driftsäkert elnät, säger Mikael Ström.

Så ska Kristianstad växa av egen kraft Under de senaste åren har C4 Energi ökat investeringstakten och gjorde 2023 en rekordinvestering på 120 miljoner kronor i elnätet. Men investeringarna fortsätter även kommande år. Fram till och med 2027 kommer bolaget att investera cirka 300 miljoner kronor årligen för att skapa ett robust energisystem som kan möta framtidens behov av elektricitet.