Danskt bolag bygger världens första fabrik för e-metanol

Anläggningen i Kassö, som ligger nära företagets egna solcellspark på över 300 megawatt, är planerad att initialt producera upp till 32 000 ton e-metanol årligen. Illustration: European Energy

I en strävan efter att minska beroendet av fossila bränslen har det danska energiföretaget European Energy tagit sig an uppgiften att bygga världens första fabrik för storskalig produktion av förnybar e-metanol i Kassö, Danmark. Anläggningen, som ska drivas med förnybar energi, representerar ett viktigt steg i omställningen till grönare energikällor.

E-metanol, även känt som elektrobränsle, framställs genom att kombinera vätgas, producerad genom elektrolys av vatten med förnybar elektricitet, med koldioxid. På detta vis skapas en flytande alkohol som är lättare att hantera än vätgas och kan användas i allt från personbilar till stora fraktfartyg.

Denna mängd kan potentiellt ökas beroende på tillgången till förnybar energi. Den biogena koldioxiden som används i produktionen hämtas från en närliggande rötningsanläggning, vilket ytterligare understryker processens hållbarhet.

Utmaningar och framtidsplaner

Trots dess potential är produktionen av e-metanol fortfarande i sin linda och står inför ekonomiska utmaningar, främst relaterade till kostnaderna jämfört med konventionellt framställd metanol. Den nuvarande marknadspriset för fossil metanol är betydligt lägre än kostnaden för e-metanol, vilket kräver ekonomiska och tekniska innovationer för att göra den nya metoden konkurrenskraftig.

Med ambitionen att etablera ytterligare fabriker i Sverige ser European Energy potential i att integrera sin teknologi med svenska energi- och pappersbruk för att skapa synergier som kan driva ner kostnaderna och öka effektiviteten. Platsen nära Rottneros bruk i Vallvik framhävs som en möjlig framtida etablering.

Ett steg mot en renare framtid

Projektet i Kassö är bara början på en resa mot en hållbarare framtid där förnybara bränslen kan spela en avgörande roll i att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Med initiativ som detta är målet att transformera energilandskapet och minska beroendet av fossila bränslen på lång sikt.

Källa: European Energy