Europas energijättar omvärderar sina mål för förnybar energi

Raffinaderi i nattbelysning. Foto: Creative Commons Lic, Pixabay, kredit: tasukaran

Flertalet stora europeiska energiföretag har minskat sina satsningar eller håller på att ompröva sina mål för utveckling av förnybar energi. Detta som ett tecken på de ekonomiska svårigheterna med att övergå från fossila bränslen.

Statkraft, som är Europas största producent av förnybar energi, meddelade nyligen att företaget omvärderar sina årliga mål för ny kapacitet inom förnybar energi. Höga kostnader och låga elpriser tvingar företagen att dra ner på ambitionerna

Även det portugisiska energibolaget EDP har dragit ner på sina planer och anför höga räntor samt lägre elpriser som orsaker.

Ørsted skär ner målen kraftigt

I Danmark har Ørsted, världens största utvecklare av havsbaserad vindkraft, minskat sina mål för förnybar energi för 2030 med mer än 10 gigawatt. Detta motsvarar en kapacitet som potentiellt skulle kunna försörja miljontals hushåll. Nedskärningen följde efter att de tvingats överge två stora projekt i USA på grund av stigande kostnader.

Utmaningarna med den gröna omställningen

Detta visar på de betydande utmaningar som ligger i att övergå till en hållbar energiproduktion. Trots en global strävan efter att minska beroendet av fossila bränslen, påverkar den ekonomiska verkligheten med höga kostnader och svängande elpriser företagens förmåga att uppnå sina miljömål.

Källa: Financial Times