Rolls-Royce tar steg framåt med minikärnreaktorer i samarbete med Sheffield University

Illustration av en planerad SMR-reaktor. Rolls Royce SMR har valt att basera sin modulutvecklingsanläggning vid Sheffield University´s Manufacturing Research Centre. Källa: Rolls-Royce

Rolls-Royce har ingått ett avtal värt 15 miljoner pund med Sheffield University för att testa tillverkningstekniker för små modulära reaktorer (SMR), vilket kan revolutionera kärnkraftens kostnadseffektivitet.

- Det här avtalet är ett viktigt framsteg i vår strävan att utveckla kostnadseffektiv kärnkraft, säger Victoria Scott, chef för tillverkningsingenjörerna på Rolls-Royce SMR.

Från prototyp till produktion

I samarbete med universitetets Advanced Manufacturing Research Centre kommer Rolls-Royce att tillverka de första fungerande prototyperna av SMR-moduler. Målet är att utveckla effektiva och upprepningsbara processer för massproduktion av dessa moduler.

Energiminister Claire Coutinho välkomnar investeringen och betonar SMRs betydelse för Storbritanniens energiframtid:

- SMR är framtidens kärnteknik och avgörande för att fyrdubbla Storbritanniens kärnkraftskapacitet till 2050 som en del av den största expansionen på 70 år.

Den inledande fasen i Sheffield innebär en investering på 2,7 miljoner pund för att producera tre prototypmoduler innan årets slut. Vid lyckat resultat kommer ytterligare investeringar göras för att framställa prototyper av alla 15 modultyper som krävs för en komplett SMR.

Ett steg mot en hållbarare framtid

SMRs, som ofta jämförs med att bygga med "Lego", anses vara banbrytande för kärnkraftsindustrin tack vare deras modulära konstruktion. De är inte bara snabbare att bygga än traditionella kärnkraftverk utan också betydligt billigare, vilket ger effektivitet genom hela produktionen.

- Varje SMR beräknas kosta cirka 2 miljarder pund och generera cirka 470 megawatt elektricitet, vilket är mindre än hälften av kostnaden per megawatt jämfört med Hinkley Point C, förklarar Scott.

Lokal och global påverkan

Projektet stärker inte bara lokal industri utan har även global betydelse för övergången till ren energi, enligt Oliver Coppard, borgmästare i South Yorkshire:

- Det här beskedet bekräftar South Yorkshires position som en ledande plats för byggandet av små modulära reaktorer, en spjutspetsteknologi som är en viktig del av den globala omställningen till ren energi.

Sheffield Universitys rektor, professor Koen Lamberts, uttrycker stolthet över samarbetet:

- Vi är stolta över att Rolls-Royce SMR har valt att basera sin modulutvecklingsanläggning vid vårt Advanced Manufacturing Research Centre.

Framtida planer och utmaningar

Trots teknikens lovande potential är SMR-tekniken ännu inte testad i praktiken, då inga SMR-anläggningar är i drift globalt. Rolls-Royce utvärderar nu potentiella platser för en framtida fabrik för SMR-moduler, med flera kortlistade platser i Storbritannien.

Planerna på en egen fabrik för att tillverka tunga tryckkärl har dock skjutits på framtiden på grund av förseningar i en statlig designtävling för SMR, vilket tvingat företaget att tänka om och möjligtvis köpa dessa komponenter från externa leverantörer.

Detta projekt är en del av Rolls-Royces bredare satsning på att utveckla hållbara och kostnadseffektiva energilösningar för framtiden, vilket kan ha stor påverkan på både nationell och internationell nivå.

Källor: Rolls-Royce/ Telegraph