Ei - elmarknaden vecka 20 2024

Foto: NASA / Unsplash

Systempriset minskade med 67 procent jämfört med veckan innan och veckomedelvärdet landade på 13,2 EUR/MWh.

Spotpriset i elområdena SE1 och SE2 minskade med 65 procent, med en genomsnittlig kostnad på ungefär 8,2 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 71 procent och veckomedelvärdet blev 10,8 EUR/MWh, medan det i SE4 minskade med 66 procent och landade på ett veckomedelvärde av 17,7 EUR/MWh.

Terminspriserna för kol minskade med 0,8 procent och hade ett veckomedelvärde på 108,8 USD/ton. Oljepriset sjönk med 0,2 procent och landade på ett veckomedelvärde av 83,1 USD/fat, medan gaspriset minskade med 1,8 procent och veckomedelvärdet blev 30 EUR/MWh.

Under veckan var medeltemperaturen 17,1 grader, vilket var varmare än det normala värdet på 10,5 grader. Nederbörden hade ett veckomedelvärde på 134 GWh, vilket var lägre än normalt.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 70 procent, en minskning med 7,8 procent jämfört med föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen i Sverige ökade med 16 procent jämfört med veckan innan, medan den i hela Norden ökade med 43 procent jämfört med föregående vecka.

Läs rapporten i sin helhet HÄR!