Norsk Kjernekraft satsar på decentraliserade SMR-projekt

Illustration av ett datacenter med ett SMR-kraftverk och en fabrik för grön elektrolys. Källa: Norsk Kjernekraft

Norsk Kjernekraft aviserar planer på att uppföra små modulära kärnreaktorer (SMR) vid industriområden, där både tillförlitlig energi och värmebehov föreligger.

I en strävan efter att möta framtidens energibehov har Norsk Kjernekraft offentliggjort sina planer på att bygga små modulära reaktorer. Dessa reaktorer är avsedda att placeras direkt vid industriområden där energi- och värmekrav är omfattande. Denna strategi står i kontrast till traditionell energiproduktion där kraftverk ofta är placerade långt från energianvändningen.

Långsiktiga fördelar med SMR

Anläggandet av SMR:er möjliggör en energiproduktion där kraftverken kan placeras där industrin befinner sig. Detta anses kunna efterlikna de fördelar som Norge historiskt sett uppnått med sina vattenkraftverk, som efter amortering kan leverera billig el under många årtionden. Förutom elektricitet genererar kärnkraften värme, vilket kan användas i energikrävande processer såsom stål- och aluminiumproduktion, samt för koldioxidavskiljning och produktion av vätgas och e-bränslen. Den kvarvarande värmen kan även användas för fjärrvärme.

Effektivisering genom lokalisering

Genom att bygga SMR:er off-grid, alltså utan anslutning till det allmänna elnätet, ökar värdet på elen genom att undvika nätavgifter. Detta förbättrar ekonomin i kraftverksprojekten, vilket är särskilt viktigt för de första anläggningarna som tenderar att vara dyrare än de följande. Industrier som etablerar sig i närheten av dessa kraftverk kan räkna med stabil energiförsörjning, vilket är av stor betydelse för många företag.

Exempel från verkligheten

Norsk Kjernekraft lyfter fram Norge som en attraktiv plats för datacenter tack vare landets kyliga klimat och politiska stabilitet. Problemet med omfattande markanvändning för förnybar energiproduktion undviks med kärnkraft, vilket också innebär skapande av många arbetstillfällen, både direkt genom driften av kärnkraftverken och indirekt genom den industri som etableras i närheten.

Nya tillvägagångssätt i energiproduktion

Bygget av ett datacenter på 840 megawatt har redan inletts i Skien, vilket blir det första i Norge. Datacentret förväntas att tas i drift 2026. Norsk Kjernekraft föreslår att bygga tre till fyra SMR:er med en kapacitet på 300 megawatt vardera för att tillgodose datacentrets behov samt för en anläggning för grön elektrolys och industriell uppvärmning i regionen.

Framtidsutsikter och regulatoriska steg

Företaget planerar att bygga, äga och driva SMR-kraftverk i samarbete med energiintensiv industri och kommer att förbereda licensansökningar enligt nationella och internationella standarder. Finansieringen kommer att ske i samarbete med kapitalstark industri och solida finansiella aktörer.

Detta initiativ kan innebära ett betydande framsteg för industriell tillväxt och ekonomisk utveckling för kommande generationer i Norge.

Källa: World Nuclear News