Equinor och Petoro justerar ägarandelar genom bytesavtal

Heidrun-fältet på Haltenbanken i Norska havet Foto: Harald Pettersen / Equinor

Equinor och Petoro, två tungviktare inom energisektorn, har enats om ett bytesavtal för sina ägarandelar i olika fält i Haltenbanken-området, beläget i den norska delen av Nordsjön. Avtalet, som inte påverkar företagens värderingar, syftar till att effektivisera verksamheten och minska utsläppen fram till år 2035.

Genom avtalet kommer Equinor att öka sin ägarandel i Heidrun-fältet och Noatun-upptäckten, medan deras innehav i Tyrihans-fältet, Johan Castberg-fältet samt Carmen- och Beta-upptäckterna kommer att minskas. "Att justera ägarandelarna runt de större produktionshubbar är en viktig katalysator för långsiktig värdeskapning," kommenterar Kjetil Hove, Executive Vice President för Exploration and Production Norway hos Equinor.

Strategisk justering av ägarandelar

Heidrun och Tyrihans är två av de största produktionsfälten i Haltenområdet, där Heidrun är ett av fälten med längst återstående livslängd på den norska kontinentalsockeln.

- Även om detta är ett värderingsneutralt byte, kommer denna justering av ägarskap att skapa mervärde för alla parter i Haltenområdet över tid. Balanserade partnerskap kommer att förenkla kommersiella avtal, sänka driftskostnader och påskynda nya utvecklingar som leder till ökad produktion till lägre kostnader, fortsätter Hove.

Detaljer i ägarförändringarna

Efter genomförandet av transaktionen kommer Equinors ägarandel i Heidrun att vara 34,4% medan Petoros blir 36,4%. I Tyrihans kommer Equinors andel att minska till 36,3% medan Petoros ökar till 22,5%. Ägarandelen i Johan Castberg för Equinor minskar till 46,3%.

Regulatoriska godkännanden krävs

Bytesavtalet är föremål för olika regulatoriska godkännanden samt godkännande från det norska Stortinget. Avtalets ikraftträdande är planerat till den 1 januari 2025.

Framtidsutsikter och investeringar

Denna omstrukturering är en del av en större strategi för att fortsätta utvecklingen och värdeskapandet på den norska kontinentalsockeln, med målet att upprätthålla en hög produktion med lägre utsläpp fram till 2035. Genom att anpassa ägarandelarna hoppas de båda företagen kunna optimera sina operationer och bidra till en mer hållbar energiproduktion.

Källa: Equinor