Momentum Group förvärvar WH-service

WH Service. Foto: Momentum Group

Momentum Group har tecknat avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i WH-Service AB, en leverantör av roterande utrustning till industrin inom främst energiproduktion i norra Sverige. WH-service kommer att ingå i affärsområdet Infrastructure under affärsenheten Technical Solutions.

– WH Service är verksam inom ett område där Technical Solutions redan har en tydlig position genom våra bolag Rörick och Mekano. Genom förvärvet får vi också tillgång till expertis inom industriella tätningar och beläggningar – en ny spännande nisch för oss – som ytterligare stärker vår marknadsposition, säger Ola Jönsson, ansvarig för Technical Solutions inom Momentum Group.

WH-Service är ett verkstadstekniskt försäljningsbolag grundat 1935 som alltsedan starten varit en samarbetspartner till industrin i Norrland. Bolaget representerar och marknadsför produkter från leverantörer som Chesterton, Siemens, Grundfos och Andritz. De har egen verkstad och erbjuder sina kunder ett helhetskoncept för renovering och uppgradering av roterande utrustning som industriväxlar, pumpar, elmotorer, fläktar, blåsmaskiner, centrifuger och hydraulcylindrar. De har även en tätningsverkstad där de renoverar mekaniska tätningar och läppar ytor. Verksamheten bedrivs från Sundsbruk utanför Sundsvall och omsätter cirka 35 miljoner kronor med 11 medarbetare.

WH-Service kommer att fortsätta drivas som ett självständigt dotterbolag och kompetenscenter under nuvarande ledning inom affärsområdet Infrastructure (affärsenhet Technical Solutions) i enlighet med Momentum Groups filosofi med decentraliserat affärsansvar.