Vindkraftsboom och sjunkande spotpriser

Foto: Zhang Fengsheng / Unsplash

Nedgång i spotpriser och ökad produktion av vindkraft.

Systempriset sjönk med 49 procent jämfört med föregående vecka och veckogenomsnittet blev 35,3 EUR/MWh.

Spotpriset i elområdena SE1 och SE2 minskade med 56 procent och landade på cirka 30,4 EUR/MWh i genomsnitt. I elområde SE3 sjönk spotpriset med 60 procent och veckogenomsnittet blev 32,3 EUR/MWh. I SE4 minskade spotpriset med 42 procent och genomsnittet under veckan var 46,1 EUR/MWh.

Priserna för årskontrakt steg med 1,8 procent, månadskontrakt sjönk med 10,5 procent och kvartalskontrakt ökade med 8,8 procent.

Medeltemperaturen under veckan var 12,7 grader, vilket var något högre än den normala temperaturen på 9,3 grader. Veckans genomsnittliga nederbörd uppgick till 552 GWh, vilket var lägre än det normala.

Den tillgängliga kärnkraften i Norden låg på 55 procent, vilket är en minskning med 7,4 procent jämfört med föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen i Sverige ökade med 69 procent jämfört med föregående vecka. I Norden steg vindkraftsproduktionen med 46 procent jämfört med föregående vecka.

Läs rapporten i sin helhet HÄR!