Offshore vindkraft till vätgas – ett tyskt pilotprojekt för framtiden

I Storbritannien satsar RWE på Pembroke, där ett nytt center för vätgas har öppnat vid det närliggande gaskraftverket. Projektet NorthH2 på Nederländernas Nordsjökust syftar till att använda en gigawatt installerad offshore vindkraft för produktion av grön vätgas år 2027. Foto: RWE Pembroke

Tyskland står inför utmaningen att koppla samman offshore vindkraft och vätgasproduktion, och en ledande chef på RWE, en av landets största energibolag, framhåller vikten av ett pilotprojekt innan man tar sig an större satsningar.

RWE och vindkraftsproducenten Siemens Gamesa planerade tidigare att installera ett prototyp-projekt, kallat AquaPrimus2, där två 14MW-turbiner på fasta fundament skulle kopplas direkt till elektrolysörer. Projektet har dock stött på hinder, och nu är det osäkert hur framtiden ser ut för att länka dessa två nyckelkomponenter inom energisektorns omställning.

RWE:s roll i vätgasutvecklingen

RWE är aktivt engagerade i utvecklingen av innovativa vätgasprojekt. Vätgas anses vara en viktig komponent för en framgångsrik energiomställning. Företaget är partner i över 30 vätgasprojekt och samarbetar med olika organisationer och företag, som Shell, BASF och OGE, för att hitta lösningar för att minska koldioxidutsläppen. Vätgasprojekt stöds av RWE:s särskilda avdelning för vätgas inom dotterbolaget RWE Generation.

Potentialen i vätgasteknik

Flera demonstrations- och testanläggningar är antingen under uppbyggnad eller redan i drift i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. En av de mest framstående projekten är GetH2 i Lingen, där RWE har gett klartecken för att utveckla en nationell vätgasinfrastruktur genom att bygga en elektrolysanläggning på 100 MW i samarbete med 40 partners.

Slutsats

Vätgas är en viktig komponent för framtidens energiomställning, och Tyskland arbetar för att koppla ihop offshore vindkraft och vätgasproduktion. RWE är en viktig aktör i denna omställning och deltar i flera betydande projekt i Europa.