Kraftringens nya kraftverk får grönt ljus

Örtoftaverket. Fotograf: Christina Fröjd, Kraftringen.

Kraftringen fick på torsdag den 18 april positivt besked från Mark- och miljödomstolen i Växjö om deras ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid kraftvärmeverket i Örtofta, som huvudförhandlades i februari. Detta innebär att Kraftringens planer på att bygga ett andra kraftvärmeverk på den befintliga tomten i Örtofta kan fortsätta.

År 2022 beslutade Kraftringens styrelse att investera i en ny kraftvärmeanläggning. Den planerade anläggningen kompletterar det befintliga kraftvärmeverket i Örtofta, ersätter äldre värmeproduktionsanläggningar och ger regionen cirka 40 MW eleffekt.

- Det är positivt att domstolen i stort sett delar vår uppfattning om verksamheten och dess villkor, säger Peter Ottosson, ansvarig för miljötillståndsprocessen på Kraftringen. Nu kan vi fortsätta driften av det befintliga verket och fortsätta planera för byggandet av det nya.

Planeringen för ett andra kraftvärmeverk på den befintliga anläggningen i Örtofta har pågått sedan beslutet 2022. Det slutgiltiga investeringsbeslutet är planerat till andra kvartalet 2025. Om allt går enligt plan kommer det nya kraftvärmeverket att vara i drift senast 2028.

- En andra panna var en del av den ursprungliga planen för Örtoftaverket, säger Fredrik Fackler, affärsområdeschef för Värme och kyla på Kraftringen. Vi ser nu fram emot att utöka Örtoftaverkets kapacitet att leverera värme med låg klimatpåverkan och att ytterligare bidra till att förbättra effektbalansen i det skånska elenergisystemet.

Den nya anläggningen kommer att använda samma bränsle som det existerande verket, vilket inkluderar en blandning av skogsrester (grenar, toppar, bark och sågspån) och returträ (gamla lastpallar och byggrester).