Så snabbt elektrifieras Göteborg

Ny rapport:

 

Göteborg slår rekord i solceller, laddinfrastruktur och batterier. Den snabba elektrifieringen och industriomställningen skapar nya arbetstillfällen men är också en stor utmaning för elsystemet. Om vi inte vi tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen finns en risk för effektbrist inom de närmaste åren. Det visar en ny rapport från Göteborg Energi.

 

Inom 10 till 12 år prognostiserar Göteborg Energi en ökning av elbehovet i kommunen med omkring 600 megawatt (MW). Det är lika mycket effekt som används i hela Malmö vid en och samma tidpunkt en kall vinterdag. Den största ökningen står industri- och transportsektorerna för.

– Det här är naturligtvis en fantastisk utveckling. Bara under 2023 tillkom nyanslutningar och utökningar inom stadens elnät motsvarande en mindre svensk kommun. Vi möter detta bland annat med rekordstora investeringar i det lokala elnätet, men eftersom förstärkningarna i överliggande nät dröjer så ökar risken för effektbrist de närmaste åren. Elnätsägare, kunder och samhällsaktörer behöver ta ett gemensamt ansvar för kapacitetsutmaningen, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Elnät.

I väntan på en kapacitetsförstärkning till Västsverige finns en verktygslåda med åtgärder för att minska risken för effektbrist. Viktigaste verktyget för en klok användning av eleffekt är prissignaler. Det handlar bland annat om kundernas egen energieffektivisering och förmåga att sprida ut elanvändningen över dygnet. Vid ett ansträngt läge används olika stödåtgärder som exempelvis lokal handel med flexibilitet, men i ett akut läge kan det bli nödvändigt med mer långtgående åtgärder som aktivering av villkorade avtal.

– Att be stora elanvändare med villkorade avtal över 1 MW att tillfälligt dra ner sin elanvändning är verkligen en sista åtgärd och kan endast användas vid en reell risk för effektbrist. Förhoppningsvis behöver vi inte hamna där om vi kan få ett ordentligt tryck i våra andra åtgärder, inte minst i handeln med effekt, men då behöver fler företag ansluta sig till vår lokala effektmarknad, säger Lars Edström.

I den nya rapporten ”Göteborgs Elektrifiering” kartläggs hur elektrifieringen ser ut i Göteborg och vad som påverkar utvecklingen. Tanken är att göra löpande uppföljningar i rapportform några gånger per år. Nedan följer ett axplock av rapportens innehåll:

  • Göteborg är den kommun i Sverige som har störst installerad effekt från sol, cirka 134 MW, motsvarande 3,4 procent av den totala solcellseffekten i landet. Den 31 december 2023 fanns 5965 solcellsanläggningar installerade i Göteborg Energis elnät, en ökning med 51 procent jämfört med 2022.
  • På tolv månader ökade antalet publika laddpunkter i Göteborg från 1 587 till 4 800 och utgör över hälften av länets tillgängliga laddare. Ökningen i Göteborg på 202 procent ligger därmed betydligt högre än riksgenomsnittet. Även vad gäller antalet laddbara fordon ligger Göteborg över riksgenomsnittet.
  • Intresset för att etablera storskaliga batterilager i Göteborgs elnät har ökat mycket kraftigt under 2023. Just nu hanteras förfrågningar från ett antal aktörer med en samlad effekt på 100 megawatt (MW). Effekten är jämförbar med två mellanstora städers samlade elförbrukning vid en och samma tidpunkt en kall vinterdag.