Regeringens budget saknar energi- och klimatsatsningar

Foto: Energi Företagen

Den 15 april presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2024. Nedan är Energiföretagens kommentarer om budgeten.

Energiföretagen välkomnar regeringens fokus på tillväxtagenda med investeringar i klimatomställning, energiproduktion och kompetensförsörjning. Dock är det oroande att regeringen inte adresserar det höga skattetrycket inom energisektorn, inklusive en ökning av fastighetsskatten för elproduktion och en fortsatt ökning av energiskatten på el nästa år. Budgeten saknar tydliga energi- och klimatsatsningar, och tempot i reformarbetet behöver öka för att förbättra förutsättningarna för klimatomställningen inom industri och transportsektor, enligt Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen.

Begränsade energinyheter i vårändringsbudgeten Vårändringsbudgeten innehåller få energinyheter – en av de få satsningarna inkluderar 100 miljoner kronor extra för att stärka utbyggnaden av laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Budgeten för Klimatklivet utökas också med 500 miljoner kronor för att möjliggöra fler stora, komplexa och långsiktiga investeringar i klimatomställningen. Regeringen föreslår även 320 miljoner kronor för att täcka ekonomiska åtaganden för beslut om investeringsstöd för energieffektivisering och minskad användning av el och gas i småhus.

Regeringen betonar vikten av stabil elförsörjning för tillväxt och klimatomställning. I vårändringsbudgeten betonar regeringen att trygga och kostnadseffektiva leveranser av fossilfri energi, effektiva tillståndsprocesser och tillgång till kompetens är avgörande för klimatomställningen. Stabil, fossilfri el är kritisk både för tillväxten och för klimatomställningen inom industrin och elektrifieringen av transportsektorn. Regeringen fortsätter arbetet med att införa ny kärnkraft i Sverige.

För att stärka Sverige ekonomiskt framåt kommer regeringens tillväxtagenda att fokusera på investeringar i infrastruktur, klimatomställning, forskning, energiproduktion, samt regelförenklingar och kompetensförsörjning. En forsknings- och innovationsproposition med fokus på excellens, internationalisering och innovation kommer också att läggas fram.

Regeringen noterar att en viktig faktor för den minskade inflationen är lägre energipriser, inklusive betydande minskningar av elpriserna sedan vintern 2022. Trots en minskning i bostadsbyggandet har andra investeringar inom näringslivet ökat, delvis drivet av behovet av investeringar i klimat- och energiomställning.