Var blåser vinden mest stabilt för elproduktion?

Vindarna varierar. Det visar sig att nordvästra Europa har en hög kapacitet för vindkraft men är även utsatt för så kallade vindtorkor. Under sommaren och hösten 2021 upplevde regionen en lång period med låg vindhastighet som belastade det europeiska elsystemet. Foto: Pixabay, Creative Commons Lic. Kredit: ELG21

Vindkraft står för cirka 6,5 procent av världens elproduktion idag. Prognoser pekar på att detta tal kan stiga till mer än en tredjedel till år 2050. Att veta var de mest stabila vindarna blåser är avgörande för att kunna säkerställa en pålitlig energiförsörjning.

En ny studie har kartlagt vilka områden som ofta drabbas av ”vindtorka” och vilka som har en pålitlig vindförutsättning.

Säsongsvariationer

Enrico Antonini från Carnegie Institution for Science i Stanford, USA, tillsammans med kollegor, har analyserat globala klimatdata från och med 1979. De har beräknat vindkraft, säsongsvariationer och väderförändringar i olika regioner.

Deras resultat, som publicerats i tidskriften Nature, visar att nordvästra Europa har en hög kapacitet för vindkraft men också är utsatt för vindtorkor. Under sommaren och hösten 2021 upplevde regionen en lång period med låg vindhastighet som belastade det europeiska elsystemet.

Outnyttjade regioner

Mer stabila och tillförlitliga platser för vindkraft inkluderar den amerikanska mellanvästern, Australien, Saharaöknen, Argentina, Centralasien och Sydafrika. Potentiella vindkraftresurser i dessa afrikanska och asiatiska regioner är i stor utsträckning outnyttjade.

Trots detta behöver inte perioder av vindtorka vara förödande för vindkraftsproduktionen. Istället behöver platser som nordvästra Europa bygga in mer motståndskraft i systemet. Detta kan göras genom att diversifiera energimixen, skapa elnätsförbindelser över långa avstånd och utveckla energilagringslösningar.

Källa: Carnegie Institution for Science i Stanford