KFAB satsar på 13 nya reservkraftsanläggningar

Exempel på reservkraft från Coromatic Foto: Coromatic

Coromatic, en del av E.ON-koncernen och ledande inom robusta lösningar för kritisk infrastruktur, har ingått ett omfattande avtal med Katrineholms Fastighets AB (KFAB). Avtalet omfattar leverans och underhåll av 13 reservkraftsanläggningar under fem år, vilket stärker Katrineholms krisberedskap.

Krisberedskap för att säkra kontinuerlig strömförsörjning är en prioriterad fråga för kommuner, särskilt med tanke på försämrat säkerhetsläge och elnätsutmaningar. Katrineholms kommun har granskat behovet av strömförsörjning för att säkra samhällskritiska funktioner, inklusive äldreboenden och trygghetspunkter.

KFAB fick i uppdrag att upphandla reservkraftlösningar, vilket ledde till att Coromatic valdes för leverans, installation och service av de nya anläggningarna. Det är en av de största upphandlingarna inom reservkraft för kommunal verksamhet i Sverige.

Mats Olsson, ansvarig för upphandlingen på KFAB, betonar vikten av att säkerställa att reservkraftverken fungerar vid kriser. Lösningen förenklar hanteringen genom ett gemensamt styrsystem och effektivare reservdelshantering.

Reservkraftsanläggningarna i Katrineholms kommun tillverkas av Coromatic i Sverige och drivs med hållbara biobränslen. Coromatic har också erfarenhet av design, installation, service och underhåll av verksamhetskritisk infrastruktur i Norden.

Johan Renström, försäljningschef på Coromatic, ser fram emot att samarbeta med KFAB för att säkerställa att kommunens verksamhet fortsätter utan störningar vid eventuella avbrott.