Solceller, laddinfrastruktur och Batterier - Rekordår för Göteborg

Foto: Jessica Pamp / Unsplash

Göteborg slår nya rekord inom solceller, laddinfrastruktur och batterilager. Den snabba elektrifieringen och industriomställningen skapar nya jobbmöjligheter men utgör även en betydande utmaning för elsystemet. Utan gemensamt ansvar för utvecklingen riskerar vi effektbrist inom de kommande åren, enligt en ny rapport från Göteborg Energi.

Göteborg Energi förutspår att elbehovet i kommunen kommer att öka med cirka 600 MW inom 10 till 12 år, vilket motsvarar hela Malmös elförbrukning vid en given tidpunkt en kall vinterdag. Den största ökningen kommer från industri- och transportsektorerna.

"Det är en fantastisk utveckling. Under 2023 tillkom nya anslutningar och utökningar inom stadens elnät som motsvarar en liten svensk kommun. Vi möter detta med rekordinvesteringar i det lokala elnätet, men förseningar i det överliggande nätet ökar risken för effektbrist. Elnätsägare, kunder och samhällsaktörer behöver ta ansvar för att hantera kapacitetsutmaningen", säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Elnät.

För att minska risken för effektbrist används olika åtgärder, såsom prissignaler för effektiv användning av eleffekt och stödåtgärder som lokal handel med flexibilitet. I akuta lägen kan villkorade avtal kräva att stora elanvändare minskar sin förbrukning.

"Att be stora elanvändare att tillfälligt minska sin förbrukning är en sista åtgärd och bör endast användas vid verklig risk för effektbrist. Om vi lyckas med våra andra åtgärder, särskilt inom effektmarknaden, borde detta undvikas. Fler företag måste ansluta sig till vår lokala effektmarknad", säger Lars Edström.

Rapporten "Göteborgs Elektrifiering" kartlägger elektrifieringen i Göteborg och dess påverkan på utvecklingen. Uppföljningar kommer att göras regelbundet.

Några höjdpunkter från rapporten:

  • Göteborg har störst installerad solcellseffekt i Sverige, cirka 134 MW, vilket motsvarar 3,4 % av landets totala solcellseffekt. Den 31 december 2023 fanns 5965 solcellsanläggningar anslutna till Göteborg Energis elnät, en ökning med 51 % jämfört med 2022.
  • Under tolv månader ökade antalet publika laddpunkter i Göteborg från 1 587 till 4 800, vilket är över hälften av länets totala tillgängliga laddpunkter. Ökningen på 202 % är betydligt högre än riksgenomsnittet. Göteborg ligger även över riksgenomsnittet för antalet laddbara fordon.
  • Intresset för att etablera storskaliga batterilager i Göteborgs elnät har ökat kraftigt under 2023. För närvarande hanteras förfrågningar från flera aktörer med en total effekt på 100 MW, vilket motsvarar två mellanstora städers elförbrukning vid en given tidpunkt en kall vinterdag.