Europa halkar efter i teknikrevolutionen – vad kan göras för att komma ikapp?

En rapport från november 2023 fann att 95 procent av Europas patent förblir inaktiva, vilket visar på en brist på förmåga att omvandla forskning till konkreta produkter eller företag. Foto: Creative Commons Lic, Pixabay, kredit: Vilkasss

Europa riskerar att missa den djupa teknikrevolutionen och hamna efter USA och Kina när det gäller innovation inom olika teknologier. Detta påpekar Francis de Véricourt i en analys där han diskuterar Europas tekniska eftersläpning och potentialen för att vända trenden.

Historiskt sett har Kina ofta legat före i teknisk innovation, även jämfört med västerländska framsteg. Under 1700-talet matchade Kinas utveckling Storbritanniens vad gäller läskunnighet, livslängd och BNP. Kina introducerade även de fyra stora uppfinningarna – kompassen, krutet, pappersframställning och tryckning – som tog århundraden att nå Europa.

Den industriella revolutionen förändrade dock spelet och accelererade ekonomisk tillväxt och livslängd i Europa och USA. Kina missade denna revolution, vilket öppnade för att väst kunde ta ledningen.

Europa i farozonen

I dag är Europa återigen i farozonen för att missa en teknikrevolution, denna gång inom djupteknik, som inkluderar avancerade teknologier som ofta grundar sig i vetenskapliga upptäckter. Den här typen av innovation kräver en annan typ av forskning och utveckling än tidigare mer experimentbaserade metoder. Det är här Europa nu står inför utmaningar.

Över hälften av de nyligen etablerade djupteknikföretagen finns i USA, och under 2022 investerades 51 miljarder dollar i amerikansk djupteknik, mer än dubbelt så mycket som investeringarna i Europa, som uppgick till cirka 20 miljarder dollar. Särskilt inom AI är gapet markant, där USA:s investeringar förväntas uppgå till 100 miljarder dollar 2024, jämfört med Europas blygsamma 2 miljarder dollar.

Brist på förmåga

Detta innovationseftersläp beror på en självgodhet i Europa, en tro att vetenskapliga framsteg automatiskt ska leda till innovation och ekonomisk tillväxt.

Det finns flera faktorer som förklarar Europas nuvarande läge. För det första saknar Europa system som främjar moderna djupteknikföretag, vilket hämmar samarbete mellan näringsliv och vetenskap. För det andra är europeiska investerare och institutioner som hanterar stora fonder ofta riskaversiva, vilket begränsar finansieringen av nya djupteknikföretag.

Får tillgång till mer kapital i USA

Till detta kommer att framgångsrika europeiska företag ofta flyttar till USA, där de upplever högre framgång och får tillgång till mer kapital. Detta är förståeligt då entreprenörer som flyttar till USA ofta upplever högre framgång.

För att inte hamna efter behöver Europa investera i och främja djupteknikföretag och lära sig att effektivt omvandla sin forskning till påverkansrika innovationer. Annars riskerar kontinenten att missa en omvälvande teknikrevolution.

Källa: EuroNews