NordFuel förbereder nya generationens bioproduktionsanläggning i Finland

Produktionsanläggningen kommer inte bara att stödja ersättningen av fossila substanser inom olika industrier utan också bidra till att minska växthusgasutsläppen från vägtransporter. NordFuel

NordFuel har tillkännagett sitt val av teknikleverantör för sin nya generationens bioproduktionsanläggning i Haapavesi, Finland, vilket markerar ett viktigt steg mot produktionsstarten 2028. I samband med detta har företaget också initierat en finansieringsrunda för att säkra färdigställandet av anläggningen.

I samarbete med Chempolis Ltd, en ledande leverantör av innovativa bioraffinaderitekniker, planerar NordFuel att revolutionera omvandlingen av sidoflöden från skogsindustrin till hållbara biobränslen och bioprodukter som bioetanol, biogas och lignin. Detta stöds av Finlands regering som nyligen introducerade stora skatteincitament för miljövänliga investeringar.

Tak på skattereduktion

- Regeringen förbereder en skattereduktion för storskaliga industriinvesteringar som stöder övergången till en ekonomi med nettonollutsläpp, förklarar regeringen och pekar på ett tak för skattereduktionen på upp till 150 miljoner euro per investering.

- Vi är tacksamma att NordFuel, efter noggranna undersökningar, har valt finska Chempolis som teknikleverantör. Vår flexibla process raffinerar råmaterial effektivt till högvärdesprodukter för snabbt växande marknader", säger Heli Antila, VD för Chempolis.

Anläggningen i Haapavesi kommer att spela en avgörande roll i att minska transportsektorns utsläpp och ersätta fossila material, vilket överensstämmer väl med EU:s förnybara energidirektiv RED II och bidrar till att uppnå allt striktare klimatmål.

Avancerad teknologi

- NordFuel är inställd på att göra ett avsevärt avtryck inom den globala bioekonomin, säger Matti Asikainen, VD för NordFuel.

- Vår anläggning kommer att använda avancerad teknologi för att effektivt transformera sidoflöden från skogsindustrin till värdefulla biobränslen och bioprodukter."

Produktionen genererar även biogen koldioxid och viktiga kemikalier som furfural och ättiksyra, vilket ytterligare bidrar till miljömässig hållbarhet.

Stort steg

- Genom etableringen av vår bioproduktionsanläggning tar vi ett stort steg mot att nå klimatmålen i våra målmarknader. Samtidigt som vi förbättrar resurseffektiviteten minskar vi beroendet av fossila bränslen och sänker koldioxidutsläppen, särskilt inom transportsektorn, förklarar Asikainen.

Strategiskt belägen i Haapavesi, i närheten av betydande kapacitet för vindkraft och ett planerat e-bränsleproduktionsanläggning av Liquid Wind, garanterar anläggningens placering driftseffektivitet och kostnadseffektivitet. NordFuels projekt erbjuder övertygande investeringsmöjligheter som främjar klimat- och miljömål, och representerar ett betydelsefullt framsteg inom bioekonomisektorn. Projektet presenteras mer ingående på NordFuels webbplats.

Källa: NordFuel