Stena Fastigheters trippelökning av solenergiproduktionen

Foto: Stena Fastigheter

Stena Fastigheter har vidtagit betydande åtgärder för att minska användningen av el och värme genom att investera i solceller, energilager och AI-styrd värmereglering. Under 2023 ökade fastighetsbolaget sin solenergiproduktion med en imponerande tredubbling jämfört med året innan.

Cecilia Fasth, VD och koncernchef på Stena Fastigheter, kommenterar framgångarna: "Det är glädjande att se att våra långsiktiga investeringar inom närproducerad solel redan ger positiva resultat. Vi fokuserar på en omfattande implementering av solceller, tillsammans med energilager, för att kunna effektivt lagra solenergin, reducera effekttopparna, förbättra ekonomin och minska vårt klimatavtryck."

Stena Fastigheter har uppnått sitt mål att årligen minska energiförbrukningen med två procent. Mellan 2010 och 2020 överträffade de sina mål markant, med en genomsnittlig minskning av värmeanvändningen med 30 procent, fastighetsel med 38 procent och vattenförbrukning med 21 procent.

En av de största satsningarna under 2023 var en solcellspark på taken av 18 byggnader i Kvarngärdet, Uppsala, som har kapacitet att producera 400 000 kWh/år. Totalt har Stena Fastigheter installerat solceller på över 150 byggnader. Under föregående år fortsatte de också att investera i energilager, inklusive Sveriges största energilager byggt med återvunna batterier från BatteryLoop i Högsbo, Göteborg, där de planerar för den nya stadsdelen Humlestaden tillsammans med Ikano Bostad.

Stena Fastigheter har satsat på användningen av AI-baserad värmestyrning, och idag regleras värmen i majoriteten av deras 27 000 lägenheter med AI. Detta bidrar till minskad användning av fjärrvärme, lägre klimatpåverkan och jämnare inomhusklimat i lägenheterna.

Peter Mikulic, Chef för Digital Transformation på Stena Fastigheter, säger: "Vi har snabbt gått från pilotprojekt till omfattande användning av AI-styrd värmereglering. Det bidrar till minskad användning av fjärrvärme, en minskad klimatpåverkan och en förbättring av inomhusklimatet för våra hyresgäster. Det är verkligen en vinst för alla parter."

FAKTA:

  • Genom investeringar i solcellsanläggningar i kombination med energilager ökade Stena Fastigheter sin egenproducerade energi med tre gånger jämfört med året innan, uppgående till 6,3 miljoner kWh under 2023 jämfört med cirka 2 miljoner kWh under 2022.
  • Vid slutet av 2023 hade Stena Fastigheter installerat solceller på taken av över 150 byggnader.