Explosionsartad tillväxttakt för Flowers AI-baserade energilagringsplattform

John Diklev, Flowers vd och grundare. Foto: Flowers

Energibolaget Flower, som grundades 2020 av KTH-studenten John Diklev, har det senaste åren präglats av en närmast explosionsartad tillväxt. Efterfrågan på Flowers plattform för optimering av energiresurser som gör det möjligt att styra och reglera energiförbrukning i elsystemet har ökat exponentiellt. Det råder ingen tvekan om att teknologin ligger rätt i tiden.

Text: Annika Wihlborg

Efterfrågan på nya teknik- och energitjänster som kan vara med och bygga framtidens energisystem är gigantisk. Flower, som hjälper företag att koppla upp sina energilager mot kraftnätet, har sedan starten för fyra år sedan växt i rekordfart. Bolaget väntas omsätta över en halv miljard i slutet av 2024. Bolagets affärsidé är att, via en den egenutvecklade AI-baserade plattformen Virtual Power Plant, bidra med stödfunktioner, eller ”virtuella kraftverk” som det också kallas, på balansmarknaden.

b
Flower står inför en viktig period som präglas av en exponentiellt ökad efterfrågan på bolagets AI-baserade plattform för optimering av energiresurser.

Stärker lokala elnätet med innovativa batterilager

Flera namnkunniga investerare har under årens lopp backat upp Flower, däribland Ellevio samt Karl-Johan Perssons och Stefan Krooks gemensamma bolag 41:an Invest. Stefan Krook, som tidigare grundat GodEl, Glocalnet och Kivra, är även styrelseordförande i Flower.

I början av 2024 inledde Flower bland annat ett samarbete med Kalmar Energi med syfte att stärka det lokala elnätet genom att introducera ett innovativt batterilager. Sedan tidigare samarbetar bolaget även med Nybro Energi. Flowers AI-baserade affärsidé, som tidigare har genererat en guldmedalj i innovationstävlingen Startup 4 Climate, verkar onekligen ha rätt timing på marknaden.

b
John Diklev, vd på Flower och Stefan Krook, styrelseordförande i Flower

Genererar intäkter från det rekordstora antal batterier som byggs

Till en början var Flower främst inriktade på att erbjuda energilagring och stöd till elsystemet, bland annat med batterier och genom att samla många utspridda energiresurser för att kunna erbjuda eltillskott när det behövs. I takt med att mer kapital har investerats i bolaget har Flower höjt ambitionsnivån och satsar nu på att bredda och fördjupa sina erbjudanden inom flexibilitets- och optimeringslösningar, även på den internationella marknaden.

 –Vi står inför en viktig period med en stark efterfrågan på våra lösningar för att möjliggöra ett tryggt och förutsägbart elsystem för privatpersoner och nätägare. Vi får kontinuerligt in fler kunder och större kontrakt. Vi har en viktig roll i arbetet med att generera intäkter från det rekordartade antal batterier som för närvarande byggs runtom i landet, säger John Diklev.