Framgång och motstånd för Jönköping Energi

Jönköping Energi visar goda resultat för 2023, men trots höga siffror i bokslutet innebär förutsättningarna i omvärlden att delar i verksamheten är väldigt ansträngd.

Jönköping Energi redovisade starka resultat för 2023, men trots det kämpar vissa delar av verksamheten på grund av utmanande externa faktorer. Medan elproduktionen presterade väl, står fjärrvärmen inför betydande kostnadsutmaningar.

I bokslutet för 2023 presenterade Jönköping Energi en vinst på över 200 miljoner kronor. Detta resultat berodde främst på framgångarna inom elproduktionen och förmågan att tidigt säkra försäljning av vissa delar av 2023 års elproduktion till höga marknadspriser under 2022.

Fridolf Eskilsson, VD på Jönköping Energi, förklarar: "Genom terminsavtal kunde vi säkra delar av våra elintäkter för 2023 till höga priser redan under 2022. Detta har bidragit till det starka resultatet för 2023."

Trots den positiva elproduktionen har andra delar av verksamheten kämpat. Särskilt fjärrvärmen har drabbats av utmaningar, med bränslepriser som nådde rekordnivåer på grund av störningar i handeln med träråvaror till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Priserna på biobränslen har stigit med 150 % under de senaste två åren.

För 2024 förutser man flera utmaningar som måste hanteras, inklusive det höga kostnadsläget och ränteläget. Ett omfattande resultatförbättringsprogram har inletts, samtidigt som man betonar vikten av att inte kompromissa med Jönköping Energis långsiktiga roll för regionen och dess kunder. Verksamheten strävar också efter att vara ledande inom säkerhets- och beredskapsfrågor.