Vätgasprojekt i motvind: Realismen sätter in för Danmarks energiplaner

Danske energiministern Lars Aagaard vill att företagen ska bära mer av risken i vätgassatsningarna. Foto:

Danmarks omfattande projekt med att integrera vätgas i energisystemet möter nu allvarliga utmaningar. Regeringens krav på att aktörer ska binda sig för att använda en betydande del av kapaciteten i det föreslagna dansk-tyska vätgasledningen har mötts av tvivel från branschen. De är skeptiska till möjligheten att uppfylla dessa mål, som avsevärt överstiger vad branschen anser är genomförbart.

Förväntningarna på vätgas som en nyckelkomponent i övergången till en renare energiproduktion har minskat betydligt, vilket tydligt framgår av Hydrogen Europes senaste rapport. Den uppvisar en stor klyfta mellan tidigare högt satta mål och den nuvarande verkligheten där produktionen av vätgas inte kommer i närheten av uppsatta mål.

Stigande priser

Förutom den långsamma utvecklingen är det även en markant kostnadsökning för att producera den så kallade gröna vätgasen. Priset har stigit från ett europeiskt genomsnitt på 4,4 euro per kilogram under 2022 till nästan 7 euro per kilogram förra året, på grund av stigande materialkostnader och ökade räntor.

Trots politiska ambitioner och planer på en omfattande vätgasinfrastruktur, inklusive omfattande investeringar i vätgassatsningar, tyder nuvarande utveckling på att många projekt kan vara överambitiösa. Den danska regeringens ställningstagande om finansieringsmodellen för det dansk-tyska vätgasledningsprojektet innebär att branschaktörerna måste garantera användningen av en betydande andel av ledningens kapacitet, vilket har mottagits med en viss skepsis i branschen.

Osäkra utsikter

Projektet, som initialt sågs som ett flaggskepp för Danmarks energiomställning och en möjlig export till Tyskland, står inför realiteten av tekniska utmaningar och kostnadsökningar. Därmed har också utsikterna för omfattande vätgasproduktion och dess påverkan på relaterade energiformer som vindkraft blivit osäkra.

Källor: Second opinion och Sven Olof Karlsson