Stora miljövinster när plattformarna Sleipner och Gudrun går över till el från land

Plattformarna i Sleipner-fältet. Photo: Øyvind Gravås/ Bo B. Randulff / Equinor

Det norska Sleipnerfältets centrum, Gudrunplattformen och andra tillhörande fält har nu delvis börjat drivas med el från land. Detta väntas minska årliga utsläpp på den norska kontinentalsockeln med 160 000 ton CO2.

Alla installationer på Utsira Höjden tar nu emot ström från land, vilket sparar utsläpp motsvarande cirka 1,2 miljoner ton CO2 per år. Elektrifieringen av installationerna på Utsira Höjden följer den plan för utveckling och drift (PDO) för Johan Sverdrup fas 2 som godkändes av det norska parlamentet 2019.

- Elektrifiering är det mest effektiva verktyget vi har för att uppnå det nationella målet att halvera växthusgasutsläppen från norsk olje- och gasproduktion till 2030, säger Geir Tungesvik, verkställande vicepresident för Projekt, Borrning & Inköp.

Övergångsfas

En av två gasdrivna turbiner på Sleipner A-plattformen kommer gradvis att stängas ner när systemet övergår till att använda el från land. Den andra gasturbinen kommer att fungera som reservkraftkälla under en övergångsfas. På sikt kommer Sleipner att ha möjlighet att fullständigt drivas med el från land.

Sleipnerfältets centrum har försetts med kraft från land via en kabel från Gina Krog-plattformen sedan den 24 mars 2024. Samma datum kopplades Gudrunplattformen till elektricitet genom den befintliga kabeln till Sleipner.

- Sleipnerområdet har levererat enorma mängder energi, skapat långsiktiga ringar på vattnet och bidragit med betydande värde till det norska samhället. Med kraft från land kan vi utveckla upptäckter och resurser med lågutsläppsproduktion, och gasexporten från området kan upprätthållas under lång tid framöver, säger Kjetil Hove, verkställande vicepresident för Utforskning & Produktion Norge.

Utnyttjas effektivare

Sleipnerfälten är bland de största gasproducenterna i Nordsjön och fungerar som en nav för gastransport till Europa. Norsk gas spelar en viktig roll i EU:s energiomställning. Nu kan även gasen som annars skulle ha förbränts på installationerna utnyttjas mer effektivt i Europa.

- Elektrifieringen av Sleipnerfältets centrum har skapat viktiga arbetstillfällen och ringar på vattnet för den norska leverantörsindustrin. Jag är också mycket nöjd med att vi, våra partners och leverantörer, har lyckats genomföra projektet säkert, utan några oönskade HSE-incidenter, säger Tungesvik.

Den totala investeringen i projektet uppgår till 1,08 miljarder norska kronor.

Källa: Equinor