Startup revolutionerar kärnavfallsfrågan med hjälp av minireaktorer

Smaller nuclear station. Foto: Creative Commons Lic. (Pixabay) Kredit, 771141

Ett startupföretag tar sig an utmaningen att minska radioaktiviteten i kärnavfall med hjälp av minireaktorer och betydande kapitalinsatser. Tiden tickar när det gäller att hitta hållbara lösningar för kärnavfall, och enligt Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) kan sökandet efter en slutgiltig förvaringsplats i Tyskland sträcka sig till 2042.

I denna strävan har små kärnkraftverk, kända som SMR (Small Modular Reactors), framstått som en strimma av hopp för atomindustrin. De hyllas för sin säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet, men de löser inte kärnenergins kardinalproblem – radioaktivt avfall.

Global kapplöpning

I en global kapplöpning mot framtiden för kärnenergin, deltar energibolag och startups i jakten på att utveckla dessa små kärnkraftverk. Ett av dessa företag är det multinationella startupet Newcleo.

Newcleo är i full färd med att utveckla en SMR-reaktor som kan omvandla radioaktivt avfall från traditionella kärnkraftverk till mindre skadligt avfall, vilket i sin tur minskar både avfallets volym och dess radioaktivitet. Detta skulle underlätta förvaringen av kärnavfall avsevärt.

En nyckelroll

Med EU:s stöd, som har tilldelat dessa "kraftverksdvärgar" en nyckelroll i att uppnå klimatmålen till 2050, har uppmaningen till en europeisk industrisammanslutning för SMR:s (Small Modular Reactors) blivit allt mer akut. Fjorton europeiska länder undertecknade förra året en deklaration vid FN:s klimatkonferens om att tredubbla sin kärnenergiproduktion till 2050.

Trots dessa ambitioner återstår fortfarande den olösta frågan om hur man hanterar det högradioaktiva avfallet. Förvaringsplatser måste garantera säkerhet i en miljon år, och sökandet fortsätter.

Regulatorisk utrullning

I ett nytt framsteg har två startups, Newcleo från Storbritannien och NAAREA från Frankrike, meddelat att de går samman för att "stödja den industriella, teknologiska, vetenskapliga och regulatoriska utrullningen" av fjärde generationens kärnreaktorer, kända som avancerade modulära reaktorer (AMRs).

Dessa reaktorer, som ingår i familjen av små modulära reaktorer (SMRs), förenar flera teknologier med den unika egenskapen att kunna använda redan använt kärnbränsle från befintliga reaktorer.

Koncept för blykylda mini-snabba reaktorer

Med projekt redan på gång – NAAREA utvecklar en mikrogenerator för snabba neutroner med smältsalt, kapabel att producera 40 MW el och 80 MW värme, medan Newcleo utvecklar två koncept för blykylda mini-snabba reaktorer (30 MW och 200 MW) – ser de två företagen fram emot att dra nytta av de synergier som uppstår på europeisk nivå genom utvecklingen av små modulära reaktorer (SMRs).

Industriallians

Detta partnerskap kompletterar den stora industriallians för SMR:s som snart ska lanseras av Europeiska kommissionen, enligt företagens pressmeddelande.

Med en gemensam fokusering på bränslecykeln, finansiering av infrastruktur för bränslecykeln, forskning och industriell utveckling hoppas de två företagen kunna ta itu med utmaningarna kring kärnsäkerhetsregler på europeisk nivå och på så sätt bidra till en snabbare omställning till fjärde generationens kärnenergiteknik.

Källa: Handelsblatt