Vindkraften blåser upp finländska investeringspotentialen

Som en liten ekonomi kan Finland inte locka till sig investeringar genom att erbjuda ekonomiskt stöd, men förutom att erbjuda kostnadseffektiv ny elproduktion på marknadsvillkor är det viktigt att förenkla planerings- och tillståndsprocesser samt säkerställa skattelösningar som kan förbättra projektenas lönsamhet. Foto: Finlands Vindkraftsförening (FVF)

Enligt en projektgranskning av Finlands Vindkraftsförening (FVF) planeras det för mer än 130 000 megawatt vindkraft i Finland. Detta motsvarar potentiella investeringar på över 200 miljarder euro.

Bland dessa är en betydande summa redan under uppbyggnad, med vindkraftsprojekt värda över tre miljarder euro som förväntas stå klara mellan 2024 och 2025. Vindkraftens andel av industriella fastighetsinvesteringar har på senare år toppat över 25 procent.

Exceptionellt stor investeringspotential

Energiomställningen mot en renare framtid kräver massiv produktion av ren el, och vindkraft utgör just nu en av Finlands största investeringsmöjligheter. I FVF:s databas över planerade projekt finns för närvarande omkring 90 miljarder euro i landbaserade vindkraftsprojekt, medan potentialen för havsbaserade vindkraftsinvesteringar uppgår till över 170 miljarder euro. Även om inte alla pågående projekt kommer att förverkligas, understryker den planerade volymen av projekt den exceptionellt stora investeringspotential som vindkraften erbjuder jämfört med andra sektorer.

Lockar till sig mest investeringskapital

- Finlands konkurrenskraft när det gäller att locka till sig investeringar i den gröna omställningen bygger på kostnadseffektiv vindel och en stark portfölj av vindkraftsprojekt. Detta visar de som planerar industriinvesteringar att vi kan erbjuda ren, kostnadseffektiv och ny elproduktion. Just nu är vindkraftssektorn den som lockar till sig mest investeringskapital till Finland – de pågående vindkraftsprojekten representerar över tre miljarder i investeringar fram till slutet av 2025, säger Anni Mikkonen, VD för Finlands Vindkraftsförening.

Enligt Statistikcentralen har vindkraften stått för i genomsnitt 15 procent av de fasta industriinvesteringarna under de senaste fem åren (2019–2023), med en topp på över en fjärdedel av investeringarna år 2022.

Öppnar tidigare osedda möjligheter

Energimarknadens omställning ger fart åt investeringarna i den gröna omställningen.

- Höga räntor och inflation samt ekonomisk svaghet och ökad osäkerhet dämpar just nu investeringsviljan överlag. Men bortom den akuta konjunktursituationen öppnas tidigare osedda möjligheter för Finland inom investeringar i industri som baseras på utsläppsfri el redan detta decennium. Finlands fördel i utsläppsfri el leder till elintensiva industriinvesteringar. Det är nu särskilt viktigt att stärka Finlands konkurrenskraft som en miljö för investeringar i den gröna omställningen, så att en så stor del som möjligt av de pågående investeringarna kan realiseras i Finland, kommenterar Jouko Kangasniemi, ekonom på Centralorganisationen för Finländsk Näringsliv (EK).

Behov av förenklade planerings- och tillståndsprocesser

Vindkraftsutbyggnaden i Finland sker på marknadsvillkor. Av den nuvarande kapaciteten på 7 gigawatt (GW) vindkraft har över 70 procent byggts utan statligt ekonomiskt stöd.

- I Europa pågår just nu en hård konkurrens om investeringarna i den gröna omställningen. Som en liten ekonomi kan Finland inte locka till sig investeringar genom att erbjuda ekonomiskt stöd, men förutom att erbjuda kostnadseffektiv ny elproduktion på marknadsvillkor är det viktigt att förenkla planerings- och tillståndsprocesser samt säkerställa skattelösningar som kan förbättra projektenas lönsamhet. Att jämställa fastighetsskatten för havsbaserad vindkraft med den för landbaserad vindkraft skulle vara ett enkelt sätt att uppmuntra investeringar framåt. Samtidigt skapar vi skattemässiga förutsättningar som också skulle kunna generera mer skatteintäkter, summerar Mikkonen.

Källa: Finlands Vindkraftsförening (FVF)