Vilnius står inför en framtidsinriktad förnyelse: Första testet av Skodas nya trådbussar

Dessa trådbussar är utrustade med avancerade dragbatterier som möjliggör autonom körning för minst 20 kilometer. Foto: Skoda Group

Tjeckiska tillverkaren Škoda har officiellt inlett test- och godkännandeprocessen för den första av totalt 91 trådbussar av modellen Škoda 32 Tr, beställda för att modernisera kollektivtrafiken i Litauens huvudstad, Vilnius. Detta markerar ett viktigt steg framåt i projektet som omfattar leverans av trådbussar värda över 52 miljoner euro.

Avtalet med Vilniaus viešasis Transport, undertecknat i maj 2023, inkluderar inte bara de 91 trådbussarna utan även leverans av reservdelar för de första fem årens regelbundna underhåll av fordonen. Den förväntade ankomsten av de nya trådbussarna till Vilnius är planerad mellan 2024 och 2025.

Teststräcka på 2500 kilometer

Den första Škoda 32 Tr-trådbussen har nu genomgått en rad testprocedurer, däribland en sträcka på cirka 2 500 kilometer på gatorna i Pilsen. Dessa omfattande tester är avgörande för att verifiera fordonens tillförlitlighet, säkerhet och prestanda inför driftsättning i Vilnius. Varje efterföljande fordon kommer också att testas genom att köra 250 kilometer på gatorna innan det levereras till kunden, förklarar Škoda.

Bussarna är försedda med kamerasystem för förbättrad övervakning av trafiken och "Mirror Eye"-systemet, som ersätter de traditionella yttre sidospeglarna. För att öka passagerarnas säkerhet är bussarna även utrustade med sensorer som övervakar rörelser runt fordonet.

Uppfyller ett löfte

- Vi har slutfört monteringen av den första trådbussen, som nu genomgår typgodkännande och homologeringsprocess. Med ytterligare 12 trådbussar i produktion och en produktionsplan som överensstämmer med våra kontraktsmässiga åtaganden ligger vi i fas med att uppfylla vårt löfte om att förbättra kollektivtrafiksystemet i Vilnius, kommenterar Radek Svoboda, verkställande direktör för Škoda Electric vid Škoda Group.

Säkra och snabba resor

- Vi har samarbetat med Škoda Group i över 60 år och har under denna tid testat flera modeller av kollektivtrafikfordon. Vi är glada över att våra vägar korsats igen när behovet uppstod att förnya trådbussflottan och är övertygade om att de nya trådbussarna kommer att säkerställa säkra och snabba resor i Litauens huvudstad. Hela Vilnius ser ivrigt fram emot de nya trådbussarna, vars första leverans kommer i år och den andra i början av 2025, säger Ignas Degutis, direktör för Vilnius offentliga transport.

Källa: Skoda Group / Sustainable Bus