Solcellsanläggningar når rekordnivåer år 2023

Foto: Energimyndigheten

Energi myndigheten har presenterat nya data som visar att antalet solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet har satt nya rekord för år 2023. Under detta år anslöts över 100 000 solcellsanläggningar till elnätet, vilket motsvarar en total effekt på 1 600 megawatt. Detta representerar en ökning på nästan 70 procent jämfört med året innan, 2022. Statistiken har kontinuerligt visat på en stadig ökning sedan uppföljningen började år 2016, och denna trend har accelererat på senare år.

Energimyndighetens statistik för 2023 pekar mot ännu ett rekordår, men den avslöjar också betydande regionala variationer där vissa delar av Sverige har gjort mer framsteg än andra. Göteborg leder bland kommunerna när det kommer till installerad effekt från solcellsanläggningar, följt av Uppsala, Linköping och Stockholm. Svea Solar, den ledande aktören inom solenergi i Sverige, har noterat ökningen och identifierar flera faktorer bakom det rekordartade resultatet i statistiken, där ekonomiska incitament för privatpersoner framstår som en av de främsta drivkrafterna.

Enligt Erik Martinson, vd och grundare av Svea Solar, är den ekonomiska kalkylen mycket fördelaktig för solenergi, särskilt med tanke på att elpriserna förväntas stiga och solpanelpriserna är historiskt låga och tillgängligheten god. Idag återfår kunder sina investeringar på en solcellsanläggning inom cirka 7 år, och anläggningen kan sedan generera el i upp till 30 år.

Trenden med ökad användning av solenergi begränsas inte till Sverige utan ses över hela världen. Enligt prognoser från den internationella energimyndigheten (IEA) förväntas förnybara energikällor stå för 42 procent av den globala energiproduktionen redan år 2028, där solenergi förväntas vara den största energikällan. Enligt Energimyndigheten uppgår den totala installerade effekten av solenergi nu till cirka 4 000 megawatt.

"Erik Martinson avslutar med att säga: "Det är få andra energikällor som kan visa upp den typ av tillväxt vi ser för solenergi. Jag ser fram emot att solenergi förväntas bli den främsta energikällan i världen runt år 2050, och även i Sverige, där vintern är lång och mörk, kan vi förvänta oss att solenergi kan utgöra uppemot 25 procent av energimixen i framtiden. Många ser fördelarna med solenergi, så för många handlar det inte om ifall de ska installera solceller, utan när de ska göra det."

Energimyndighetens färska statistik finns att tillgå HÄR!