Brittisk energijätte satsar stort på finsk solenergi

En av Aurinkokarhus solparker. Foto: Aurinkokarhu Oy

Den brittiska energiinvesteraren Renewable Power Capital (RPC) planerar att utöka sin närvaro på den finska marknaden för solenergi genom ett samarbete med det lokala företaget Aurinkokarhu, rapporterar renews.BIZ. Målet är att uppnå en produktionskapacitet på hela 1000 megawatt (MW), eller en gigawatt (GW), vilket markerar RPC:s första stora avtal inom solenergi i Finland, en av deras huvudmarknader.

RPC, som redan har etablerat sig i Finland med 170 MW vindkraft och ett pågående projekt för energilagring om 50 MW, ser detta som ett steg för att diversifiera sin nordiska portfölj genom att inkludera fler projekt inom förnybar energi.

Avgörande projekt

Aurinkokarhu, å andra sidan, är en pionjär inom solenergi i Finland och arbetar med att utveckla och planera solparker över hela landet med fokus på hållbar utveckling och miljövänlig energiproduktion. Deras expertis inom design och genomförande av solenergiprojekt är avgörande för att möta de ökande behoven på den växande finska marknaden.

Enligt Kevin Devlin, VD för RPC, utgör samarbetet med Aurinkokarhu en spännande möjlighet på en snabbt växande marknad med stor potential för solenergi. Han betonar Finlands betydelse i företagets strategi och ser fram emot att bidra till den nordiska energiomställningen tillsammans med Aurinkokarhu.

Viktigt steg

Andreas Renfalt, VD för Aurinkokarhu, ser avtalet med RPC som ett viktigt steg för företaget och en bekräftelse på deras ledande position på den finska marknaden för solenergi. Genom att kombinera sina resurser och expertis är båda företagen övertygade om att de kommer att spela en central roll i utvecklingen av solenergi i Finland.

Planerna inkluderar att de första projekten ska erhålla bygglov senast 2026, med en förväntad produktionsstart 2028. Denna expansion inom solenergi i Finland speglar den globala trenden mot ökad användning av förnybara energikällor, där solenergi spelar en allt viktigare roll för att minska beroendet av fossila bränslen och bekämpa klimatförändringarna.

Samarbete allt viktigare

Det växande intresset för solenergi inte bara i Finland utan även globalt understryker behovet av innovation och investeringar inom sektorn. Med tanke på utmaningarna som elbilar och andra gröna teknologier står inför, såsom behovet av effektivare batteriteknologi och infrastruktur, blir investeringar som RPC:s och Aurinkokarhus samarbete allt viktigare för att säkra en hållbar och ren energiframtid.

Källa: Aurinkokarhu &  Energiauutiset