Övik Energis strategi för elavbrott

Foto: ROCCO STOPPOLONI / Unsplash

Vad är omfattningen av energiberedskapen i Örnsköldsvik? Nyligen organiserade energi- och klimatrådgivningen, finansierad av Energimyndigheten, ett webbinarium riktat till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Västernorrlands län för att diskutera energiberedskap. Målet var att öka förståelsen för vad som krävs för att säkerställa tillgång till värme vid omfattande och långvariga elavbrott i det nationella elsystemet.

Anläggningschef Stefan Fällström och marknadschef Mattias Lindberg, informerade om Övik Energis förmåga att leverera fjärrvärme till sina kunder vid långvariga elavbrott. De diskuterade även enkla åtgärder som bostadsrättsföreningar kan vidta för att bibehålla värmen med hjälp av fjärrvärme.

För att ytterligare stärka energiberedskapen undersöker Övik Energi möjligheten att förse kunder som är anslutna till Övik Energis elnät med lokalt producerad elektricitet från stadens kraftvärmeverk i händelse av ett långvarigt elavbrott på det nationella elsystemet.

"Fjärrvärmen är välkänd för sin pålitlighet, och med ökat fokus på krisberedskap vill vi erbjuda extra säkerhet i Örnsköldsvik när det gäller tillgången till el. Därför utforskar vi möjligheten att lokalt producera och leverera el till Örnsköldsvik vid eventuella långvariga elavbrott på det nationella elnätet. Även om utredningen ännu inte är klar, ser det positivt ut för vår verksamhet att vi kan lyckas med detta," säger Stefan Fällström.

"Denna strategi är i linje med Energimyndighetens förslag till regeringen om att energisektorn bör utveckla förmågan till lokalt elproduktion i städerna. Vid avbrott på det nationella elsystemet är det avgörande att städerna fortfarande kan försörjas med el som produceras lokalt. Energimyndigheten anser att kraftvärmeverk, såsom det i Örnsköldsvik, är viktiga för att möjliggöra detta," tillägger Mattias Lindberg.

Under webbinariet deltog även Riksbyggen för att diskutera möjligheterna till lokalt elproduktion för flerbostadshus genom installation av fastighetsbaserade IT-system samt produktion och lagring av el.